ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Iniciatíva Inakosť reaguje na Rozhlasovú radu

Iniciatíva Inakosť reaguje na Rozhlasovú radu

Iniciatíva Inakosť reaguje na Rozhlasovú radu

Rozhlasová rada rozhodla, že príbehy zo života homosexuálov v Slovenskom rozhlase neboli pluralitné a vysielať by sa podľa nej mali až v noci.
Prameň prináša tlačovú správu Iniciatívy Inakosť, ktorá reaguje na stanovisko Rozhlasovej rady.
(v závere článku vyjadrenia niektorých politických strán a politikov)


Tlačová správa k stanovisku Rozhlasovej rady,
ktorá v nadväznosti na relácie prezentujúce bežný život homosexuálnych párov na Slovensku dňa 11.12.2007 odporučila manažmentu SRo, aby programy zamerané na posilnenie vzájomného porozumenia, tolerancie a súdržnosti rozmanitej spoločnosti boli koncipované s pluralitou názorov:

Iniciatíva Inakosť víta stanovisko Rozhlasovej rady, v ktorom v nadväznosti na relácie prezentujúce bežný život homosexuálnych párov na Slovensku odporučila manažmentu SRo, aby programy zamerané na posilnenie vzájomného porozumenia, tolerancie a súdržnosti rozmanitej spoločnosti boli koncipované s pluralitou názorov, a očakáva, že pri zobrazovaní väčšinového modelu spolužitia bude v budúcnosti v reláciách SRo vždy zabezpečená aj adekvátna prezentácia menšinových modelov spolužitia, čím sa naplní požiadavka Rozhlasovej rady na zabezpečenie plurality názorov. Sme toho názoru, že v súlade s týmto odporúčaním by napr. v budúcnosti mal byť, popri spolužití zmiešaných párov, vždy poskytnutý aj priestor na informácie o živote párov rovnakého pohlavia.
Iniciatíva Inakosť zároveň súhlasí s postojom programového riaditeľa SRo Ľuboša Machaja, podľa ktorého by mal SRo, ako verejnoprávne médium, otvárať aj kontroverznú spoločenskú diskusiu.

V Bratislave 13. decembra 2007.

Július Kolenič
predseda správnej rady Iniciatívy Inakosť

Reakcie politických strán (prinieslo sobotné vydanie denníka SME):
KDH„Nemáme vedomosť, že by rozhodnutie rady bolo v rozpore s akoukoľvek právnou normou.“
Smer „Téma registrovaného partnerstva nepatrí medzi priority našej strany.“
SDKÚ„Bolo by paradoxné, ak by bola táto agenda prioritou opozičnej strany, ktorá nemá žiadne páky na jej presadenie.“
SNS„My to nepodporujeme, vynasnažíme sa, aby sa to ani nedostalo na stôl.“

Dušan Čaplovič (podpredseda vlády pre menšiny) – rozhodnutie Rozhlasovej rady považuje za neprofesionálne
Rafael Rafaj (SNS)„Homosexuálov je v médiách dosť aj bez špeciálnych akcií štátu.“

- redakcia -
17.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet