ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Výstavba klziska pokračuje

Výstavba klziska pokračuje

Výstavba klziska pokračuje

Už tretí rok sa pokračuje vo výstavbe zimného štadiónu v Novom Meste nad Váhom. Začiatok bol posunutý o 2 mesiace, kvôli nedodržaniu termínu dodania dokumentácie. Vynovenia klziska sa Novomešťania dočkajú až v budúcom roku.


Za posledné dva roky sa vybudovala ľadová plocha, zrekonštruovala sa strojovňa chladenia a vybudovalo sa nové zastrešenie. V tomto roku sa budujú sociálne priestory a priestory pre verejnosť. Ďalej prevádzkové priestory a parkovisko.
Projekt vyhotovil Keramoprojekt a.s. Trenčín. Financovanie celej stavby, ktoré zabezpečuje Nové Mesto nad Váhom, sa odhaduje na 108 mil. Sk.  
Dokončenie výstavby sa odhaduje najneskôr v druhom štvrťroku 2008. O výstavbu sa zaujímali aj poslanci na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Primátor naznačil možnosť získania finančných prostriedkov zo zdrojov, ktoré nezaťažia rozpočet mesta.
- Michaela Beňová -
17.12.2007

Fotogaléria

Výstavba klziska pokračuje


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet