ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Slovenskému vidieku členstvo v EÚ pomáha

Slovenskému vidieku členstvo v EÚ pomáha

Slovenskému vidieku členstvo v EÚ pomáha

Členstvom krajiny v EÚ získal slovenský vidiek mnoho. O väčšinu polí je dobre postarané a vidiecky život získal dlhodobú perspektívu. Tri roky podpory rozvoja vidieka zo strany EÚ zmenili postoje ľudí k životu na vidieku.


Na základe nového sedemročného programu rozvoja vidieka na Slovensku, ku ktorému bolo tento týždeň na úrovni EÚ vydané pozitívne stanovisko, sa bude pokračovať v tejto dobrej práci. Sami to však nedokážeme. Vidiecke obyvateľstvo bude takisto zohrávať dôležitú úlohu pri maximálnom využívaní viac ako 64,7 miliárd korún, ktoré boli vyčlenené pre Slovensko v Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka. Slovenská vláda navyše prispeje dodatočnými 19,4 miliardami korún.
Slovenská vláda sa rozhodla použiť 41 miliárd korún na podporu projektov, ktoré prispievajú k lepšiemu životnému prostrediu vo vidieckych oblastiach, napríklad znížením vplyvov intenzívneho poľnohospodárstva na vodu a pôdu a zvyšovaním biodiverzity. Pozornosť sa bude venovať aj klimatickým zmenám!
Ďalšia veľká časť z rozpočtu bude vyčlenená na podporu projektov, ktoré podporujú produktivitu v agropotravinárskom a lesníckom sektore, zlepšujú inovácie, kvalitu a vývoj výrobkov a na opatrenia na reštrukturalizáciu a modernizáciu poľnohospodárskeho sektora. Myslím si, že toto je veľmi dôležité, keďže poľnohospodárstvo zostáva hlavnou hnacou silou vidieckeho hospodárstva na Slovensku.
Potrebujeme však vytvoriť aj nové pracovné miesta, ktoré nemajú nevyhnutne veľa spoločného s poľnohospodárstvom. Toto je dôvod, prečo sme vyčlenili celkovo 11,8 miliardy korún na školenia, vytváranie nových pracovných príležitostí a na zlepšenie kvality života na vidieku vo všeobecnosti.
Je na obyvateľoch Slovenska, aby prišli s dobrými nápadmi na projekty rozvoja vidieka a aby slovenským orgánom čo najviac sťažili výber! Európska únia dala peniaze na stôl, ale kľúčovými prispievateľmi sú obyvatelia vidieckych oblastí – na dosiahnutie úspechu potrebujeme vaše nápady a podnikavosť! Na riešenie miestnych problémov sú predsa najlepšie miestne riešenia. Dúfam, že sa zapojí veľa ľudí a budú aktívne žiadať o prostriedky, ktoré môžu pomôcť uskutočniť ich vytúžené projekty.
- Mariann Fischerová–Boelová členka Európskej komisie zodpovedná za poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka -
18.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet