ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Príjemná atmosféra Vianočných trhov

Príjemná atmosféra Vianočných trhov

Príjemná atmosféra Vianočných trhov

Vianočný trh v Starej Turej sa stal trvalou súčasťou adventného obdobia a naladenia sa na prichádzajúce Vianočné sviatky. Spoločne sa nám darí vytvoriť atmosféru, v ktorej sa dokážeme pozastaviť a utíšiť naše uponáhľané kroky a myšlienky. Príjemná je chvíľa strávená s priateľmi a známymi pri poháriku voňavej medoviny, možnosť nakúpiť si drobnosti, ktoré sú súčasťou vianočnej atmosféry v našich príbytkoch.


Ponuka umeleckých výrobkov našich detí a ľudových remeselníkov bola pestrá a iste potešila mnohých kupujúcich. Veď v každom jednotlivom dielku je kus nadšenia a zapáleného srdiečka. Oceňujeme čas, ktorý deti spolu so svojimi učiteľkami venovali príprave týchto zaujímavých a krásnych výtvorov. Pobaviť  a obveseliť deti sa darilo aj čertíkom a anjelikom zo ZŠ, ktorí počas celého dňa spestrovali naše trhy.
Oživiť a obohatiť celé podujatie sa nám podarilo i bohatým kultúrnym programom. Vianočné piesne a koledy v podaní detí zo ZUŠ boli ukážkou ich talentu a správneho usmernenia p. uč. Michalcovej. So svojim zaujímavým a vtipným pásmom sa prezentovali i deti zo ZŠ, teší nás ich chuť a odvaha preukázať svoje nadanie i na verejnosti. Naše veľké poďakovanie patrí i deťom a mládeži z Evanjelickej cirkvi a.v. a Katolíckej cirkvi. Máme radosť, že i títo mladí ľudia sa vždy s radosťou zúčastňujú na vianočnom programe a vnesú viac duchovna do krásneho spoločného programu.  Novým, ale napriek tomu veľmi vydareným prvkom bolo vystúpenie Dychovej hudby DK Javorina, ktorá vo svojom závere spoločne s mládežou z Katolíckej cirkvi vytvorila nádherné ukončenie celého kultúrneho programu.
Sobota  sa niesla v trošku inom duchu. Popri predajných stánkoch sme chceli oživiť i ďalšiu tradíciu v tomto kraji – zimnú zabíjačku. Zabíjačka sa takmer vždy konala v predvianočnom období, aby ľudia počas týchto najväčších sviatkov v roku mali dostatok jedla a uctili si narodenie Krista aj plnšími a bohatšími stolmi.
Úlohy zabezpečiť a zrealizovať zabíjačku sa zhostili chlapci z Lesoturu. Bolo to určite krásne oživenie spomienok pre ľudí vo vyššom a strednom veku, ktorí mali možnosť zažiť  zabíjačku doma takmer každý rok, ale i zaujímavé sledovanie zručnosti pána majstra a celého postupu pri spracovávaní prasiatka pre tých, ktorí doteraz nikdy takúto činnosť nevideli. Tešil nás záujem množstva zúčastnených ľudí. Uvoľnenie a živšiu náladu pri zabíjačke sa podarilo vytvoriť niekoľkým muzikantom  z dychovej hudby a pani Tepličkovej so zábavnými súťažami. Tú správnu uvoľnenú zabíjačkovú náladu sa podarilo vytvoriť ľudovej hudbe Javorinka, ktorá svoj zápal a nadšenie pre ľudovú hudbu prenášala aj na ostatných účastníkov trhu. Podarilo so im rozospievať a roztancovať mnohých ľudí a napriek chladu tí najvytrvalejší spievajúc uzavreli trhy až v sobotný podvečer. Ďakujeme!
Súčasťou zabíjačky bola i ochutnávka špecialít a drobný predaj zabíjačkových výrobkov. Vzhľadom k tomu, že toto podujatie so konalo po prvý krát, neodhadli sme záujem o tieto výrobky. Iste mnohí z vás zostali neuspokojení, pretože nemali možnosť nakúpiť si množstvo a sortiment podľa vlastných predstáv, ale chceme vás upozorniť, že zmyslom akcie nebol predaj výrobkov vo väčších množstvách, ale ich ochutnávka pre čo najväčší počet ľudí. Tento cieľ sme si predurčili aj k budúcemu roku. Budeme radi, ak získame od vás pripomienky a návrhy na zlepšenie nielen tejto zabíjačky, ale i návrhy a nápady na Vianočný trh. Táto možnosť sa ponúka cez mestskú webovú stránku. Potešíte nás svojimi konštruktívnymi a dobrými nápadmi. Vopred za ne ďakujeme.
Príprava na zabíjačku, priama zabíjačka, ochutnávka i predaj zahŕňa v sebe mnohé činnosti, na ktorých sa podieľalo množstvo ľudí. Veľmi pekne ďakujeme predovšetkým zamestnancom Lesoturu, ktorí celú zabíjačku zabezpečili a zorganizovali, p. Slimákovi, Poľovníckemu združeniu Les, dievčatám z Technických služieb, p. Otiepkovej a p. Malárikovi. Len vďaka ich šikovnosti a chuti pomôcť sa celá akcia vydarila.
Pri organizácii celého Vianočného trhu vypomáhalo i množstvo ďalších ľudí. Pracovníci Technických služieb so zabezpečovaním stánkov, osvetlenia a technického zabezpečenia pre všetkých predajcov, chlapci, ktorí zabezpečovali kvalitné ozvučenie i dievčence pomáhajúce pri zdobení stánkov. Za všetkých predávajúcich ďakujeme p. Bacharovi.
Veľké poďakovanie patrí i  pani primátorke Ing. Halinárovej, ktorá nám aktívne pomáhala pri príprave celého podujatia, finančne ho zabezpečovala a spolu s nami sa tešila z vydarenej akcie.

To najdôležitejšie poďakovanie na záver. Vďaka Vám všetkým ktorí ste nám pomohli vytvoriť nádhernú atmosféru radosti, uvoľnenia a pokoja. Nech dobré slovo, porozumenie, láska a úsmev nás všetkých sprevádza počas každého dňa v novom roku.

POKOJ A ŠŤASTIE VŠETKÝM  prajú organizátori
- Newsletter www.staratura.sk -
20.12.2007

Fotogaléria

Príjemná atmosféra Vianočných trhov


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet