ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > V Parlamente sa hovorilo o prípravách decembrového summitu Rady

V Parlamente sa hovorilo o prípravách decembrového summitu Rady

V Parlamente sa hovorilo o prípravách decembrového summitu Rady

Poslanci EP diskutovali za účasti zástupcov Rady a Európskej komisie o nadchádzajúcom zasadnutí Európskej rady, ktoré sa uskutoční 14. decembra v Bruseli. Okrem témy ratifikácie reformnej zmluvy EÚ, ktorá bude 13. decembra oficiálne podpísaná vrcholnými predstaviteľmi všetkých štátov Únie v Lisabone, majú summitu dominovať aj otázky imigračnej politiky, boja proti terorizmu, témy súvisiace s problematikou klimatických zmien, ako aj energetické a zahraničnopolitické otázky.


Vrcholná schôdzka hláv štátov a vlád bola pôvodne plánovaná v dňoch 13. a 14. decembra, kvôli podpisu Lisabonskej zmluvy však bol jej program skrátený na jeden deň. Na programe zasadnutia Rady sú okrem už uvedených tém aj otázky súvisiace s obnovenou lisabonskou stratégiou, ktorej aktualizácia má byť prijatá na jar 2008 a rôzne aspekty hospodárskych a sociálnych politík. Hovoriť sa má tiež o výsledkoch summitu EÚ - Afrika a konferencie o klimatických zmenách na Bali, ako aj o posilňovaní policajnej a súdnej spolupráce členských krajín EÚ.
V pléne EP sa rozpravy o prípravách summitu za Európsku komisiu zúčastnil jej predseda José Manuel BARROSO a eurokomisárka Margot WALLSTRŐM, v mene Rady vystúpil portugalský štátny tajomník pre európske záležitosti Manuel LOBO ANTUNES. Po týchto príspevkoch nasledovali vystúpenia predstaviteľov jednotlivých politických skupín EP.
Predseda Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov Joseph DAUL (EPP-ED, FR) za svoju skupinu uviedol, že obdobie neistoty sa skončilo a od 13. decembra bude Európanov spájať "spoločný osud a nový spôsob fungovania". Chartu základných práv označil za dôležitú inováciu, ktorá ilustruje "spoločné hodnoty a našu jednotu v rôznorodosti". Vyzdvihol tiež dôležité aspekty reformnej zmluvy a navrhol vytvorenie pracovnej skupiny, ktorej úlohou by bolo premýšľať o cieľoch EÚ pre najbližšie desaťročia.
Martin SCHULZ (PES, DE) zo Socialistickej skupiny v Európskom parlamente prirovnal schvaľovanie zmluvy od Ríma až po Lisabon k svadobným hostinám. "Tak, ako v Ríme, aj teraz ideme opäť na svadbu", uviedol, pričom na margo referenda, ktorým musí byť Zmluva ratifikovaná v Írsku, dodal: "Dúfam len, že Írsko nepodá žiadosť o rozvod. Dôvod radovať sa budeme mať až po ukončení ratifikácie vo všetkých krajinách". Nová zmluva je podľa Martina Schulza len ďalším, zďaleka nie však posledným krokom k prehlbovaniu Európskej integrácie, pričom zdôraznil, že také problémy, ako napr. imigrácia, sa dajú riešiť len na celoeurópskej úrovni.
Andrew DUFF (ALDE, UK) v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu označil podpisovanie Zmluvy, rovnako ako jeho predrečník, za oslavu, pričom zdôraznil, že jej podpísanie posilní akcieschopnosť a demokratickosť Únie. Na margo ohláseného neskorého príchodu britského premiéra Gordona BROWNA na oficiálnu podpisovaciu ceremóniu ironicky uviedol: "Som rád, že sa ukáže, aj keď nie včas. Dávajte potom prosím pozor, aby to podpísal perom, a nie iba ceruzkou".
Írsky europoslanec Brian CROWLEY (UEN, IE) za Skupinu Únie za Európu národov pripomenul, že jeho krajina je jedinou, v ktorej sa o ratifikácii Zmluvy uskutoční referendum, a vyslovil nádej, že bola vykonaná dobrá informačná kampaň, aby bol jej text občanmi prijatý. Uviedol tiež, že keď sa hovorí o potrebe poskytnúť občanom viac Európy, malo by sa brať na vedomie, že chcú viac "takej Európy, ktorá reaguje na ich každodenné problémy".
Daniel Marc COHN-BENDIT (Greens/EFA, DE) zo Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie sa vo svojom príspevku vrátil k prirovnaniu podpisovania zmluvy k svadbe, tak, ako to vyjadril Martin Schulz, dodal však, že ide "o svadbu s tou istou nevestou, s tým rozdielom, že už nie je taká mladá a sexi, ako bola počas svadby v Ríme". Aj on sa kriticky vyjadril na adresu ohláseného neskorého príchodu britského premiéra Gordona Browna na podpisovanie zmluvy. Podľa poslanca Cohna-Bendita je potrebné, aby sa Únia venovala otázkam štatútu Kosova a problémom s Iránom. Kritizoval tiež to, že niektoré európske krajiny predávajú africkým štátom jadrové elektrárne "a potom sa Európa sťažuje, keď kupujúce krajiny začnú vyrábať jadrové zbrane".
Francis WURTZ (GUE/NGL, FR) sa vo svojom príspevku venoval trom témam - podpisu Zmluvy, vzťahom EÚ s Afrikou a problematike Blízkeho východu. Ako uviedol, "Európa by sa dopustila veľkej diagnostickej chyby, ak by si myslela, že podpísanie Zmluvy bude predstavovať prekonanie existujúcej krízy". Podľa jeho slov sa treba pripraviť na to, že to tak nebude, a s touto možnosťou plne počítať. Čo sa týka Afriky, Európa by podľa neho mala prestať s paternalizmom. V otázke Blízkeho východu upozornil, že táto téma chýba na programe zasadnutia Rady, hoci je naliehavá a treba sa jej venovať.
Jens-Peter BONDE (IND/DEM, DK) zo Skupiny nezávislosť/demokracia kritizoval európskych politických predstaviteľov, že budú v Lisabone podpisovať dokument, "ktorý vôbec nečítali, a ktorý sa ani nedá prečítať". Uviedol, že demokratický deficit po vstupe Zmluvy do platnosti iba porastie a vrcholných predstaviteľom štátov a vlád EÚ odkázal, nech si text Zmluvy najprv preštudujú.
- Zuzana Repková - Tlačový atašé -
07.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet