ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Poslanci vyjadrili solidaritu s uvádzačmi EP

Poslanci vyjadrili solidaritu s uvádzačmi EP

Poslanci vyjadrili solidaritu s uvádzačmi EP

Poslanci Európskeho parlamentu vyjadrili 13. decembra hlasným potleskom podporu ceremoniálnym uvádzačom EP, ktorí sú prítomní na zasadnutiach a slávnostných udalostiach a dohliadajú na poriadok v rokovacej miestnosti. Počas oficiálneho vyhlasovania Charty základných práv EÚ 12. decembra boli totiž viacerí z nich slovne aj fyzicky napadnutí niekoľkými euroskeptickými poslancami, protestujúcimi proti podpisu Charty, keď sa ich títo parlamentní zamestnanci snažili na žiadosť predsedu EP upokojiť.


Počas slávnostného podpisu Charty základných práv EÚ požiadal predseda EP Hans-Gert PŐTTERING ceremoniálnych uchádzačov, aby demonštrujúcich europoslancov zastavili v ich vykrikovaní a mávaní transparentmi, niekoľkí poslanci ich však pri výkone tejto povinnosti agresívne napadli. Predsedovia politických skupín EP zdôraznili, že takéto správanie je neprípustné a žiadali od poriadok narúšajúcich poslancov ospravedlnenie. V opačnom prípade by voči nim mali byť podľa predsedov politických skupín využité dostupné sankcie.

- Zuzana Repková - Tlačový atašé -
20.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet