ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Strana zelených chce zachrániť Považský Inovec

Strana zelených chce zachrániť Považský Inovec

Strana zelených chce zachrániť Považský Inovec

V pohorí Považského Inovca sa snaží kanadská firma Ultra Uránium získať povolenie na ťažbu uránu. V súčasnosti má táto firma od Ministerstva životného prostredia SR vydané dve právoplatné rozhodnutia o určení geologického prieskumného územia na zistenie výskytu uránovej rudy vhodnej na ťažbu.


Prieskumné územia sa nachádzajú v lokalite Kálnica – Selec, Kálnica - Hôrka nad Váhom a majú rozlohu 43 km2. Proti aktivitám kanadskej ťažobnej spoločnosti sa postavilo aj Nové Mesto nad Váhom. Lokality možnej ťažby uránu sú vzdialené od Nového Mesta nad Váhom 8 km a od Trenčína 13 km. V bezprostrednom ohrození sa nachádza 25 obcí, v ktorých žije približne 100 000 obyvateľov.

Čiastočné historické odhady zásob uránu v Kálnici predstavujú cca 2100 t uránu, ktorý je možné získať z rudy o koncentrácii 0,015 – 0,05%. Zatiaľ nebol predložený žiadny konkrétny projekt ťažby, ale zo skúseností v Čechách je možné predpokladať, že na spracovanie tejto uránovej rudy by bolo za potreby vybudovať odkalisko o rozlohe cca 126 ha, čo predstavuje plochu cca 180 futbalových ihrísk. Na odkalisku by bol skladovaný rádioaktívny a toxický kal zo spracovania uránovej rudy. Ďalším problémom by bolo uloženie obrovského množstva rádioaktívnej hlušiny (cca 3,5 milióna m3).

„Je to veľké nebezpečenstvo, ktoré môže zamedziť ďalšiemu rozvoju Nového Mesta nad Váhom. Ťažba uránu by ohrozila rekreačnú oblasť Zelená voda, kde sa plánuje vybudovať v krátkom čase aqua park s využitím termálnej vody. Okolo parku by museli prejsť všetky nákladné autá naložené nebezpečným rádioaktívnym uránom“ povedal Peter Nováčik, podpredseda Strany zelených.

Ťažba uránu môže mať katastrofálne následky pre rozvoj celého Trenčianskeho kraja, noví investori by región zďaleka obchádzali a mnohí miestni by zvážili alokáciu investícií do iného kraja. Ceny nehnuteľností sa pravdepodobne rapídne znížia. Ľudia by sa z ohrozeného regiónu postupne vysťahovali. Zdravie ľudí môže ohrozovať jedovatý, rádioaktívny plyn radón, ktorý je schopný sa rozšíriť až desiatky kilometrov od miesta ťažby. Ťažba uránu by kontaminovala vodné toky a vodné zdroje. Možnosť pretrhnutia hrádze odkaliska bude veľkou hrozbou pre okolité obce a rieku Váh.

„Som veľmi rád, že Nové Mesto nad Váhom si túto hrozbu uvedomuje, čo potvrdili poslanci jednomyseľným prijatím uznesenia proti ťažbe uránu na mestskom zastupiteľstve dňa 11. 12. 2007. Verím, že ďalšími aktivitami zachránime Považský Inovec pre nás a ďalšie generácie“ povedal Peter Nováčik.

Strana zelených

- uli, zdroj:www.changenet.sk -
21.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet