ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Tretí sektor proti návrhu likvidačného zákona o spolkoch

Tretí sektor proti návrhu likvidačného zákona o spolkoch

Tretí sektor proti návrhu likvidačného zákona o spolkoch

Členovia viacerých mimovládnych organizácií spustili spoločnú kampaň, ktorej cieľom je stiahnutie návrhu likvidačného zákona o spolkoch.
Využívajú tým možnosť, ktorú verejnosti dávajú legislatívne pravidlá vlády. Ak hromadnú pripomienku podpíše aspoň 500 občanov, ministerstvo je povinné zorganizovať prerokovanie pripomienky so splnomocnenými zástupcami verejnosti. Podľa internetovej stránky ministerstva vnútra, kde je kontroverzný návrh zákona zverejnený, je lehota na zbieranie podpisov do 3. januára 2008.


Autori výziev označujú zákon Ministerstva vnútra za likvidačný, ohrozujúci celú slovenskú občiansku spoločnosť. Už v priebehu prvých minút po spustení webovej stránky www.sloboda-zdruzovania.sk hromadnú pripomienku podpísalo približne sto občanov a k výzve sa prihlásilo viac než 40 mimovládnych organizácií.

Mnohé ustanovenia zákona z dielne ministra vnútra Róberta Kaliňáka sú v priamom rozpore so základnými ľudskými právami, Ústavou SR a medzinárodnými dokumentmi o ľudských právach.
Zákon vyvoláva dôvodnú obavu, že jeho cieľom je najmä znemožnenie verejnej kontroly činnosti vládnucich politických strán, štátnej správy a samosprávy, respektíve kontroly zneužívania ich moci a hospodárenia s verejnými prostriedkami.

Ministerstvo vnútra chce spolky de facto povoľovať, nie iba registrovať. Spolok môže vyvíjať činnosť len pre svojich členov, čo však neumožňuje činnosť azylových domov, Hodiny deťom, rodičovských združení, materských centier, Ligy proti rakovine, Slobody
zvierat a podobne. Spolky musia vyberať od svojich členov členské príspevky. Zákon zakazuje spolkom podnikať, napr. organizovať plavecké, jazykové či počítačové kurzy a ďalšie aktivity pre verejnosť. Bráni teda vytváraniu nových pracovných miest – napríklad v chránených dielňach, v kluboch pre deti, ženy, seniorov, či ľudí s postihnutím. Zákon prikazuje združeniam, ktoré prijali 2 %, povinný audit a vedenie podvojného účtovníctva, zverejňovanie trvalého bydliska určitých členov spolku, odovzdávanie výročných správ ministerstvu vnútra, vysoké a neprimerane sankčné pokuty. Pre malé občianske združenia, ktoré pracujú len s minimálnymi alebo žiadnymi finančnými prostriedkami (a tých je drvivá väčšina) sú všetky tieto povinnosti jednoznačne likvidačné. Zákon je formulovaný komplikovane a pre neprávnikov je málo zrozumiteľný.

Už v súčasnosti platný zákon ponúka dostatok nástrojov na kontrolu hospodárenia občianskych združení a na zabezpečenie ich kvalitnej práce, ktorá je zmysluplnou priamou pomocou ľudom či životnému prostrediu.

Návrh zákona o spolkoch nič nerieši, iba nivočí dobre fungujúce prostredie občianskej spoločnosti, oberá ľudí o ich základné práva a možnosti spravovať veci verejné a kontrolovať verejnú moc.

čítaj aj: http://www.changenet.sk/?section=forum&x=325880

 
- uli,zdroj:www.changenet.sk -
21.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet