ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Svet hovorí NIE popravám

Svet hovorí NIE popravám

Svet hovorí NIE popravám

Amnesty International s nadšením víta prijatie rezolúcie Valného zhromaždenia OSN, ktorá vyzýva k celosvetovému moratóriu na vykonávanie popráv a považuje ju za historický krok smerom k zrušeniu popráv na celom svete.


Globálne úsilie o zrušenie trestu smrti zaznamenalo v utorok 18. decembra 2007 významné víťazstvo, keď Valné zhromaždenie OSN prijalo prelomovú rezolúciu vyzývajúcu k celosvetovému moratóriu na vykonávanie popráv.
Proti trestu smrti sa v sídle Spojených národov v New Yorku vyslovilo 104 členov OSN, 54 krajín rezolúciu nepodporilo a 25 štátov sa hlasovania zdržalo. Hoci rezolúcia Valného zhromaždenia nie je právne záväzná, predstavuje silný morálny a politický záväzok.
Amnesty International považuje rezolúciu za historický krok smerom k zrušeniu popráv na celom svete. Ako uviedla generálna tajomníčka Amnesty International Irene Khanová:
„Zavedenie moratória na trest smrti je dôležitým nástrojom na presvedčenie tých štátov, ktoré stále popravujú, aby sa zúčastnili celosvetovej debaty a opätovne posúdili svoje zákony vzťahujúce sa k tomuto trestu. Amnesty International vyzýva všetky krajiny, aby bezodkladne zaviedli moratórium na popravy.“
V roku 2006 popravy vykonávalo len 25 krajín. Trest smrti do dnešného dňa zákonom alebo v praxi zrušilo 133 krajín. Až 91 percent všetkých popráv v minulom roku vykonali v Číne, Iránu, Iraku, Pakistane, Sudáne a USA.
Amnesty International sa stavia proti trestu smrti vo všetkých prípadoch a za všetkých okolností, považuje ho za kruté a nezvratné porušenie ľudských práv. Nepodarilo sa preukázať, že by trest smrti mal väčší preventívny účinok než napríklad doživotný trest.
- Amnesty International -
23.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet