ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > 5 dní pred zavedením eura na Cypre a Malte

5 dní pred zavedením eura na Cypre a Malte

5 dní pred zavedením eura na Cypre a Malte

Už o 5 dní sa na Cypre a Malte zavedie euro, čím sa rad členských štátov využívajúcich túto spoločnú menu rozšíri na 15 krajín. Eurom teda bude každodenne platiť 320 miliónov občanov z celkového počtu 495 miliónov občanov EÚ. Praktické prípravy sú v plnom prúde - banky, maloobchodníci a spotrebitelia sú zjavne dostatočne pripravení na zmenu meny.


V záujme toho, aby boli banky a podniky od 1. januára schopné bez problémov uskutočňovať transakcie v eurách, dostali v predstihu zásoby eurobankoviek a euromincí. Na pomoc pri oboznamovaní sa s novou menou dostali občania v dostatočnom čase pred zavedením eura k dispozícii "mini-kolekciu" euromincí.
Napríklad na Malte je vysoká úroveň cirkulácie hotovosti, a preto Centrálna banka už niekoľko mesiacov vyzývala občanov, aby si hotovosť uložili do bankových subjektov, čo by pomohlo znížiť objem hovotosti, ktorá bude musieť po zavedení eura zameniť. V krajine bolo povinné duálne uvádzanie cien už od 11. júla 2007. Cyprus a Malta prijmú euro 1. januára 2008 v kurze 0,585274 cyperských libier a 0,429300 maltských lír k euru, t.j. jedna cyperská libra zodpovedá hodnote 1,71 € a jedna maltská líra hodnote 2,33 €.
- Roman Schoenwiesner - Press Officer -
26.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet