ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Milý a rozkošný George Walker Bush alebo ...

Milý a rozkošný George Walker Bush alebo ...

Milý a rozkošný George Walker Bush alebo ...

Za čo ďakujeme Amerike?
V júni 2007 si v Prahe hovoril veľké a vzletné slová o slobode a demokracii. Ako vravíš, tvoja krajina je veľkým zástancom slobody človeka. Na podporu tvojich myšlienok vďační Pražáci usporiadali demonštráciu s názvom "Ďakujeme Amerike". Vieš, vždy som hľadal šťastie, harmóniu, súlad, krásu života a naplnenú zmysluplnú sebarealizáciu. Tvoja sloboda je tiež súlad - súlad túžob a ich uskutočnení. Viem, že túžiš uskutočniť svoje túžby a na to potrebuješ slobodu. Aby som ťa lepšie pochopil, rozoberiem hranice slobody v mojom doterajšom živote.


Už v škôlke som si všimol, že niektoré deti sa potrebujú o hračky hádať a biť. To ma zarmucovalo a obmedzovalo moju slobodu. Prečo sa nevedia pekne podeliť a hrať spolu? Načo tie zbytočné ťahanice o hračky? Dúfam teda, George, že tvojím ušľachtilým úsilím sa podarí s týmto nešvárom skoncovať a ľudia sa nebudú biť ani o hračky ani o nerastné suroviny ani o územie ani o peniaze ani o moc. Potom sa budem cítiť naozaj slobodne.
Potom tu bola povinná školská dochádzka. Moju slobodu obmedzovalo nútené učenie sa takých predmetov, ktoré ma nezaujímali. To, čo ma zaujímalo, ma nemal kto naučiť a to, čo ma nebavilo, mi bolo vnucované. Nemohol som slobodne pobudnúť v práci so svojimi rodičmi, žeby ma naučili svojmu remeslu, nemohol som slobodne do školy neprísť. Proste som musel poslúchať diktát. Takto sú vychovávané deti otrokov, nie deti slobodných ľudí. Takže, George, teším sa, ako skoncuješ s touto neslobodou, ktorá na nás ťažko dolieha a deformuje Človeka v nás.
Bolo tu aj povinné očkovanie. Nikto sa ma nepýtal, či chcem a či nechcem, proste to do mňa pichli. Takže, George, čo ti je bližšie? Sloboda pichania do iných, či sloboda sebaobrany?
Chcel som zažiť lásku, takú naozajstnú zo svojich snov, naplňujúcu a veľkú. Ale zistil som, že obraz lásky je v tejto spoločnosti deformovaný, že naozajstná láska nenachádza miesto vo svete a v ľudských srdciach. A ty ako, George? Si za slobodu lásky, či za slobodu deformácie lásky?
Chcel som sa v spoločnosti zaradiť a byť užitočný. Tvoriť hodnoty a budovať ľudstvo. No pochopil som, že spoločnosti nejde o to, ako byť užitočný, ale ako druhého čo najviac vyžmýkať. Ktorej strane držíš ty, George? Slobode žmýkania, či slobode budovania?
Chcel som rozumieť svetu okolo seba a tak som hľadal informácie. A tu hľa čo nevidím. Množstvo poloprávd, dezinformácií, zatajovania pravdy aj otvorených lží. Monopol na informácie majú tí, ktorí majú najviac peňazí a pravdaže nemajú záujem na pravde, keď sami došli nečestným spôsobom k bohatstvu. Vytvorili si mediálne impériá, aby držali ľudí tam, kde ich chcú mať. George, si za slobodu informácií, či za slobodu dezinformácií?Toľko moje predstavy o slobode. A čo tvoje? Tuším prvá je to sloboda byť prvým. Preto tie super star, top models a podobne. Vieš, ale keď je niekto prvý, niekto iný musí byť posledný. Keď je niekto oslavovaný, iný musí byť zákonite frustrovaný. Je teda tvoja sloboda slobodou len pre horných desaťtisíc a frustráciou pre zvyšok?
Všade nám to pchajú, tie súťaže, konkurenčné boje, ešte aj do prírodopisných dokumentov pcháte predátorstvo a ľudia sú tým načisto zblbnutí. Nevedia, že príroda aj spoločnosť funguje na princípe vzájomnej spolupráce, nie konkurencie, ani bojov, ani nevraživosti. George, máte super prešpekulovaný systém na psychickú likvidáciu tých slabších. Toť sloboda súťaživosti. Dôsledok? Pár ľudí v sláve a zvyšok frustrovaní otroci.
Zo slobody byť prvým potom vyvierajú ďalšie americké slobody. Sloboda a právo na zdroje po celom svete pre Ameriku. Prečo sú vaše strategické záujmy po celom svete? Je to jasné. Kvôli prepychu, v ktorom žijete, vám vaše nerastné zdroje nestačia, ba expandujete aj v oblasti rastlinných, živočíšnych a ľudských zdrojov. George, povedzme si to chlapsky: Nemá byť sloboda slobodou pre všetkých?
George a prečo je pre vás americký občan viac, než iný človek? Poviem ti priamo: Pre mňa sloboda znamená zrušiť privilégium "americký občan" a zriadiť privilégium "živá bytosť".
Keď ste obsadili Irak, jednou z prvých úloh bolo obsadiť informačné prostriedky. To iste preto, aby informačné médiá neboli v rukách tých, ktorí by informovali neslobodne? Obsadiť krajinu, čerpať jej zdroje, vyciciavať ľudí a balamutiť všetkých, ako si dobre žijú a že to inak nemôže byť. To tiež sloboda? Asi hej, po americky.
A to najlepšie nakoniec, George. Povedz, prečo banky, bankári a finančníci zarábajú také obrovské zisky, hoci nevytvárajú reálne hodnoty a ich užitočnosť celému ľudstvu je minimálna? A prečo tí, ktorí reálne hodnoty tvoria, celé dni ťažko pracujú, ledva majú na živobytie? George, ty pod slovom demokracia rozumieš vládu bankárov? Vieš, ja som v škole patril medzi najlepších. Ale nikdy ma nenapadlo, že za svoje obdarovanie prírodou či Bohom by som mal mať nejaké vyššie postavenie alebo väčšie zisky než iní. Práve tým, že som mal schopnosti iným pomáhať, získaval som pozitívnu energiu a tak mi k životu stačilo veľmi málo a mohol som žiť skromne a byť šťastný v jednoduchosti. Takže, George, tí finančníci, ktorí stoja za tebou aj za každým tvojím skutkom, nie sú tí praví vládcovia. Lebo pravý vládca je ten, kto dáva, je užitočný a prospieva ľuďom. Oni sú však nenásytní a pre svoju nenásytnosť vykorisťujú, drancujú, zasievajú nesváry, ničia všetko, čím sú ľudia silní sami v sebe, len aby boli ľahko ovládnuteľní. Tá nenásytnosť dá sa liečiť, ale určite nie tým, že sa im dá vladárske žezlo do rúk.
George, tvoja sloboda je priehľadná. Je to sloboda pre bankárov a nadnárodné koncerny, ale otroctvo pre tých ostatných. Jedni hrajú svoju globálnu hru na ovládnutie sveta, druhí pod ich jarmom živoria. To je teda sloboda a demokracia v tvojom podaní?Si ty ale figliar, George. Na jednej strane úžasne krásne slová hovoríš a mnohých nás nadchýňaš za ideály krajšej spoločnosti. No na druhej strane svojimi skutkami robíš všetko presne naopak. Ty ma skúšaš, George. Ty chceš, aby som pochopil pravdu, ty chceš, aby som sám našiel cestu. OK, George, prijímam tvoje učenie, hľadám teda sám.
Veru, George, vďaka tvojej iniciatíve a iniciatíve tvojich predchodcov v kresle prezidenta teraz viem, kadiaľ vedie cesta mojej sebarealizácie. Moja cesta je v objavovaní skutočnej slobody a skutočnej vlády a rovnosti všetkých ľudí a v rozpoznaní tvojich klamných predstáv o slobode a demokracii. Ďakujem Amerike, že ma naučila, kadiaľ cesta nevedie. A tak ma urobila samostatným.
- Milan Rusko -
27.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet