ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Rugievit

Rugievit

Rugievit

Tento boh bol nazývaný aj duchom miesta. Mal 7 tvárí so spoločným temenom, sedem mečov okolo pása a jeden v pravici. Jeho socha (dubový idol) na ostrove Rujana bola taká vysoká, že keď biskup Absolon stál na jeho nohách, nemohol mu sekerou dočiahnuť k brade.


Zaujímavosťou je zmienka starodánskeho dejepisca Saxa Grammaticusa o hniezde lastovičiek pod ústami boha, od ktorých bola socha celá posr... O autentickosti svedectva svedčí aj informácia o meči, ktorý bol k pravici prichytený železným klinom a silným pásom tak pevne, že ruku bolo treba odseknúť. Kult bol kresťanmi zničený v roku 1168.
Niektoré pramene hovoria o baltskom pôvode tohto božstva. V každom prípade ho v stredoveku uctievali aj Slovania. Išlo o vojnové božstvo, ktorému po úspešnom boji venovali vždy 1 z desiatich dielov vojnovej koristi (10 %).

Poznámka k lastovičkám - Pre Slovanov sú lastovičky posvätné. Ich usídlenie v dome sa pokladá za česť (ak si lastovičky postavili hniezdo na dome, bol dom chránený pred požiarom a bleskom). Preto nebolo prípustné odstránenie hniezda zo spomínaného idolu.
- Šarmi -
29.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet