ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2007 > > Znamenia zverokruhu - Kozorožec (22.12. - 20.1.)

Znamenia zverokruhu - Kozorožec (22.12. - 20.1.)

Znamenia zverokruhu - Kozorožec (22.12. - 20.1.)

"Vytvárajú si okolo seba závoj mystickosti. Preniknite ním a uvidíte jasom presvetlenú dušu."

Múdrosť pre Kozorožca: Duch, ktorý dáva život všetkým veciam je láska.


Vládnuca planéta: Saturn
Znamenie: ženské Element: zem
Povaha: flegmatická
Typ: zodpovedný človek, tvorivý typ, šplhúň, zbohatlík
Vlastnosti: rozhodnosť, múdrosť, ctižiadostivosť, spoľahlivosť, nadradenosť, šľachetnosť, starostlivosť, šetrnosť, uzavretosť
Zvyčajné nedostatky: odmeranosť, neobratnosť, okázalosť, osamelosť, hedonizmus, nedostatok sebadôvery
Postava: chudá, vysoká, nesúmerná, kostnaté telo; odmerané, pokojné, pomalé pohyby Chôdza: opatrná, unavená, šuchtavá
Tvár: veľké uši, ustarostené, vráskavé čelo, vystupujúce lícne kosti, špicatá brada, vážny pohľad, hlboko vpadnuté oči, úzke pery, nesúvislé vyjadrovanie. V staršom veku krehkejšia konštitúcia tela ako v mladosti.
Časti tela, ktoré ovláda: kosti, kostra, kĺby, vlasy, uši, zuby, nechty, miecha, pečeň, žlčník
Šťastný deň: nedeľa
Nepriaznivý deň: sobota
Čísla: 2, 8, 16, 28, 33, 47

V staroveku bol Kozorožec, desiate znamenie zverokruhu, považovaný za najdôležitejšie zo všetkých znamení. Bolo to zrejme preto, lebo doba zimného slnovratu, keď sú dni najkratšie a noci najdlhšie, bola považovaná za najdôležitejší gravitačný bod obežnej dráhy Slnka. Kozorožec - Capricorn - symbolizuje v doslovnom preklade z latinčiny veľkého tvora, ktorý húževnato a vytrvale stúpa k výšinám a je dokonale stvorený na prežitie v zlých podmienkach. Vládnúcou planétou je Saturn, planéta obety, zodpovednosti a skúšok. Pôsobenie Saturnu posilňuje ich samostatnosť, no zároveň umocňuje ich melanchóliu a pocity osamelosti. Ľudia narodení v tomto zemskom znamení majú pevnú vôľu a pri postupe vpred zvažujú každý svoj krok. Sú nadmieru obozretní, opatrní, nič neberú na ľahkú váhu. Možno práve vďaka týmto vlastnostiam vedia vopred vytušiť každé riziko. Kozorožec je najtrpezlivejším a najneústupnejším znamením zverokruhu. K jeho ďalším charakteristickým vlastnostiam patrí rozvážnosť, rezervovanosť, jasná a triezva myseľ. Kozorožce bývajú konzervatívni, stelesňujú stabilitu, vo svojom chovaní sú diplomatický, majú vytrvalosť i hlboké myšlienky. Sú málo prispôsobiví. Nič ich nedesí tak ako fakt, že by mali improvizovať. Kozorožec sa bude lepšie cítiť osamote, keď má obavy, že by bol nudný alebo ostatnými zle prijatý. Niektoré Kozorožce majú silno vyvinutý zmysel pre parapsychologické javy. Kozorožce môžu na okolie pôsobiť ako poddajní, krotkí a nenároční jedinci bez viditeľných ambícií. Nenechajte sa však oklamať, vplyvom svojej pracovitosti, húževnatosti a svedomitosti väčšinou dosiahnu toho, čo chcú. Sú spoľahliví, uvážliví a kritické situácie riešia s chladnou hlavou bez zbytočných emócií. Ich honba za kariérou je iba snaha po dosiahnutí sociálnych istôt, lebo v hĺbke svojej duše sa neustále obávajú, že zostanú bez príjmu. Kozorožec je zemské znamenie, z čoho vyplýva jeho blízky vzťah k materiálnym hodnotám. Niektorí Kozorožce sa ale môžu stať priam až chorobne ctižiadostivými a lačnými po moci a budovať svoju kariéru za každú cenu. Ich veľkou vášňou bývajú peniaze, ktorými sa nechajú ľahko zlákať a omámiť. Veľmi často sa prehnane zaoberajú vlastnou osobou, pretože sú zvyknutí hľadať si svoju vlastnú cestu. Mávajú sklon k melanchólii a malomyseľnosti. S hrôzou hľadia do budúcnosti. Pokiaľ sa tomuto výrazne intelektuálnemu znameniu nepodarí prijať praktickejší prístup k životu, mohli by mať sklony k mrzutosti, stráneniu sa sveta a vyhľadávať samotu. Ak však Kozorožce nepodľahnú temným myšlienkam, prekonajú depresie a potlačia svoj príslovečný negativizmus, dokážu tak prekonať svoje problémy, a znovu nabiť optimistickejšieho razenia. Je pre nich takmer povinnosťou vyhľadávať spoločenské kontakty, ktoré im poskytnú potrebné množstvo "vzrušenia“.

Ako pracujú: sú fanatici svojho povolania. Práca, povinnosť a túžba po moci sú hlavnými črtami ich povahy. Trpezlivo dobývajú jednu priečku rebríka úspešnosti po druhej. Neboja sa prekážok a vedia sa vyrovnať s neúspechmi. Sú húževnatí, dôkladní, svedomití, vytrvalí a korektní v dodržiavaní predpisov. Povolanie: štátna služba, zodpovedné funkcie, vedúci kolektívu, pokladníci, archivári, správcovia skladu, učitelia, astronómovia, fyzici, štatistici, historici, právnici, matematici, baníci, geológovia. Ženy sa uplatnia ako herečky, sekretárky, predavačky, úradníčky, návrhárky Peniaze: radi prikladajú korunku ku korunke, ukladajú si úspory a radšej by svoje peniaze zničili, než by sa o podelili s inými. Nešetria na rodine a dokážu ju materiálne zabezpečiť. Žena myslí na budúcnosť a ťažko zarobené peniaze drží pevne v rukách. Často ju preto jej okolie pokladá za skúpu. Muži sú podobne sporovliví, bez ohľadu na to, či majú peňazí málo alebo veľa. Vedia pomocou nich dosiahnuť hotové zázraky. Majú prirodzený zmysel pre finančné transakcie. Záujmy: ich koníčkom je práca

Choroby: náchylnosť k poruchám látkovej výmeny a zažívacie problémy, nedostatočné vylučovanie solí, ich usadzovanie v kostiach a kĺboch, reuma, vápenatenie kostí, poruchy sluchu, dna, kožné choroby, časté pády, artérioskleróza, choroby z prechladnutia. Väčšinou sa dožívajú vysokého veku. Prevencia: takmer vo všetkých prípadoch je ich pôvodom nesprávna životospráva a zanedbávanie osobnej hygieny. Potrebujú pestrú stravu s malým podielom mäsa, veľa ovocia. Mali by sa vyhýbať tvrdému alkoholu. Nezhody spôsobujú Kozorožcovi choroby.

Rastliny: konope, topoľ, imelo, ľan, brečtan, jačmeň, buk, dub, vŕba, jedľa, palma. Živočíchy: koza, somár, ťava, kamzík, kôň, pes, ošípaná, medveď, potkan, krtko Kamene: všetky tmavé kamene, ónyx, granát, zafír, čierny diamant a čierne perly Kovy: olovo Farba: čierna; všetky tmavé, špinavé farby, aj tmavomodrá a tmavohnedá Krajiny: Brandenbursko, Bulharsko, Bosna, Afganistan, Macedónia, Albánsko, Grécko, Litva, Island, Estónsko, India, Mexiko, Guatemala  Vhodní partneri: Býk, Panna, Ryby, Škorpión. Nevhodní partneri: Rak, Váhy, Baran.

Láska:
milujú hlboko a z celého srdca, nevedia to však prejaviť čiastočne pre utiahnutú a málo drsnú povahu, typickú pre každého Kozorožca. Milujú verne, oddane. Nepoznajú oheň ľúbostnej vášne, ich city sú stále, nemenné, patria celému človeku. Berú lásku vážne, rozmýšľajú nad ňou.

Významné osobnosti narodené v znamení Kozorožca: Jana z Arku, Jeanne A. de Pompadour, Isaac Newton, Johann Kepler, Louis Pasteur, Edgar Allan Poe, Jack London, Martin Luther King, Oliver Hardy, Gary Grant, Humphrey Bogart, Ava Gardner, Marlene Dietrich, Benjamin Franklin, Mao Ce-tung, Elvis Presley, Karel Čapek, Richard Nixon, Helena Rubenstein, Michele Mercier, Annie Lenox, Kevin Costner, Gérard Depardieu, David Bowie, Jiří Sovák.

Kozorožec predstavuje šikovného horolezca a naznačuje, ako tento typ, podľa všetkých predpokladov, obstojí v živote. Vedie ich nezlomná túžba stále napredovať a dosiahnuť vrchol úcty, moci a vplyvu. Je isté, že sa nezastavia pred nijakými ťažkosťami, pred žiadnou prekážkou. Musia si však uvedomiť, že cesta hore je plná nebezpečenstiev. Všetky vlastnosti ich predurčujú na veľké veci. Je to typ pokojného, vytrvalého človeka, vedomého si svojich povinností. Ľahko sa učia a chápu, keď je potrebné, vedia byť výreční. Inak sú to typy mlčanlivé, uzavreté, nedôverčivé. Keď si vytýčia cieľ, sú schopní veľkého odriekania a sebazaprenia. Vedia byť obdivuhodne húževnatí, neraz až tvrdohlaví. Preto si ťažko nachádzajú a udržujú priateľov. Vlastný je im vážny postoj k životu, praktický um a bystrý, kritický pohľad na veci. Víťazstvá v životných situáciách nedosahujú ľahko, sú odkázaní výlučne na seba, na svoje vlastné sily. Nerátajú s pomocou priateľov a iných ľudí. Pritom ich finančné pomery nie sú zlé. Za svoje materiálne úspechy vďačia iba sebe a svojej práci. Ich povolanie prináša so sebou mnoho bojov, najmä v mladosti. V zrelom veku majú väčšie šance na úspech a ich cesta bude úspešnejšia. Dá sa povedať, že ich osudom predurčená cesta je priamočiara a po prekonaní prekážok, ktoré ich na nej stretnú, vedie bezpečne k vytýčenému cieľu, takže v starobe sa dočkajú splnenia mnohých prianí a túžob. Na príkoria a urážky ťažko zabúdajú, ale netúžia sa pomstiť. Nenávisť i priateľstvo Kozorožca sú nekompromisné a trvalé. Pretože neradi vystavujú na obdiv svoje dobré stránky, často zostávajú pred inými ľuďmi skryté. V srdcových záležitostiach sa vyznačujú sebaovládaním a vernosťou. V mladom veku sa ich často zmocňuje melanchólia. Mali by ju premôcť, pretože tým trpí ich tvorivá sila a chuť do práce. Sú spravodliví, pri posudzovaní iných trochu hrdí a nie je ľahké presvedčiť ich o opaku. Sú to myslitelia a aj najťažšie problémy riešia s ľahkosťou. Sú múdri a nič nerobia nepremyslene. Majú radi nezávislosť, krásu a súlad. Kozorožce sa snažia dosahovať úspechy, pritom však vedú priam sparťanský spôsob života. Svoje postavenie dosahujú za cenu neúnavnej driny. Spoločenské vzťahy sú v ich živote väčšinou druhoradé. Ich povahu vyznačuje predovšetkým veľká ctižiadostivosť a usilovnosť. Človek narodený v tomto znamení je rozvážny, svoju silu zhromažďuje vnútornou koncentráciou, zvažuje a meria svoje ciele a vždy dokončí všetko, do čoho sa pustil. Stále ho niečo poháňa, pretože neznáša nečinnosť. Je ako skala - mocný, tvrdý ale aj vzpriamený a skromný.

MUŽ Keď sa rozlúčite s Kozorožcom a pokúsite sa zavrieť dvere, jedna jeho noha už prekročila váš prah. Nikdy neprijme negatívnu odpoveď. Pokúša sa dovtedy, kým zlomí odpor (pochopiteľne, že vaše "nie" on chápe ako "áno" alebo "snáď"). Znamenie Kozorožca je vlastne znamením capa, preto má často pri milovaní chlipné chúťky spomínaného zvieraťa. Láska je preň práve taká dôležitá ako dýchanie. Pravdepodobne už po prvom stretnutí vo vás skrsne podozrenie, že Kozorožec je muž, ktorý od ženy očakáva len uspokojenie vlastných chúťok. Podľa jeho presvedčenia sa v každej cnostnej žene ukrýva ľahkovážna bytosť pripravená na skok, pričom jeho úlohou je, aby to dvojča priviedol na svet. V priebehu milovania ho viac zaujíma sám akt než partnerka. Nebýva však hrubý, vulgárny ako napr. Škorpión. Silná zmyselnosť ho robí necitlivým voči výčitkám svedomia. Je náchylný na to, aby využil naivitu druhých, ich neskúsenosť, preto si často volí mladšie partnerky. Je náruživý, silne zmyselný a nenávidí, ak ho odmietnu. Nemá rád ženské slovné súboje, pokladá ich za plytvanie času. Opodstatnené a rozumné vysvetlenia prijíma. Dokáže pochopiť vaše dôvody, ak s ním nechcete ihneď ísť do postele. Uspokojí sa s tým, ak mu poctivo vyznáte svoje city, ale naozaj úprimne. Najviac ho totiž zaujíma to, aby získal istotu o citoch, ktoré voči nemu máte. Nesnažte sa ho oklamať. Nielenže to nemá rád, ale klamstvo neomylne odhalí. Ak mu budete lichotiť, dáte mu jasne najavo, ako dobre sa cítite v jeho spoločnosti a môžete si ho udržať, do kedy budete chcieť. V láske je trošku ťažkopádny. Často trvá veľmi dlho, kým vyzná žene lásku. Nemá rád flirt a pohrávanie sa s citmi. Je verný. Nedokáže pochopiť, prečo mnohí muži preletujú z kvetiny na kvetinu. Ak už raz našiel vyhovujúcu ženu, načo by hľadal inú? Keď miluje, tak z celej duše. Radšej je doma, než by mal pobehovať z jednej party na druhú. To ale vôbec neznamená, že pobyt doma s ním je únavný. Nespokojný Kozorožec je obdarovaný nevyčerpateľnou fantáziou v spálni, pričom táto jeho schopnosť sa vekom zdokonaľuje. Záujem o telesnú schránku lásky u neho nikdy nevybledne. Keď iní muži zababušení do deky odpočívajú pri kozube, Kozorožec si ešte aj vtedy láme hlavu nad tým, ako by dostal do svojej postele mladé dievča. Nikdy nemôžete vedieť, čo si presne myslí. Veľmi šikovne sa vie schovať za dômyselne ustarostenú a uzavretú masku. No pod vyrovnaným, pokojným povrchom horia vo veľkej hĺbke utajené tajomné ohníky. Nie je popudlivý, skôr naopak. Nezadržateľne, ale rozvážne, ako prúd lávy sa prediera k vytýčeným cieľom. Skalopevne verí, že človek musí mať svoj cieľ. Vie, že aj veľké nadanie vyjde navnivoč, ak ho človek nedokáže realizovať. Toto je tajomstvo jeho úspechu nielen v práci, ale aj v láske. Neuspokojí sa s tým, aby mu partnerka vyhovovala iba po sexuálnej stránke. Musí mu vyhovovať aj v mnohých iných oblastiach. Očakáva, že bude výborná gazdiná, dobrá spolupracovníčka a ozajstná priateľka. Je potrebné, aby cítil, že vás spojila vôľa romantického osudu. Napriek tomu nepovažuje život za pekný román. Erotické vzťahy mu dávajú poriadne zabrať. Hanbí sa ukázať svoje pravé Ja. Je oveľa drsnejší než naozaj chce. Strach pred zlyhaním pri pohlavnom styku ho podnecuje k telesnej aktivite, telocviku a iným športom. Samotná myšlienka na manželstvo ho často napĺňa obavami. Nechce sa s nikým deliť o svoj život. Aj pri dvorení sa žene je veľmi zdržanlivý. Keď sa však ožení, berie manželské povinnosti veľmi vážne. Domov a rodina znamenajú pre neho veľa. Nedokáže riskovať manželstvo kvôli dajakému flirtu alebo ľúbostnému dobrodružstvu. Má veľké sklony ženiť sa z vypočítavosti, než muži z ostatných znamení. Jeho pragmatická povaha nevie pochopiť, prečo by sa nedala zosúladiť láska s praktickými záujmami. O čo je ťažšie zaľúbiť sa do bohatej ženy, než šetriť pri chudobnej? Aj pohodlie v láske nie je pre neho zanedbateľné. Pekný byt je pre neho vždy príťažlivejší než biedna chatrč. Zakladá si na hmotných statkoch. Veľa požaduje a málo dáva, nikdy nezmení svoje názory len preto, aby sa ukázal v lepšom svetle.

ŽENA Nech sa o nej hovorí hocičo, isté je, že je veľmi náruživá. Chýba jej však odvaha byť nemravnou. Potrebuje pomoc aj na to, aby vyjadrila vlastné city. Pravú odmenu lásky nespozná, pokiaľ neprekoná opatrný prístup k milovaniu. Ak sa však cíti pri mužovi v bezpečí, jej chladnosť okamžite zmizne. Má rada, ak ju milujú. Je síce sexuálne príťažlivá, ale chladnokrvná. Nedá sa strhnúť vášňou, zväčša sa u nej ľúbostný život spája s dosiahnutím určitého cieľa. Kráča pevne po zemi. V láske sa nespolieha na svoje inštinkty, vie ich usmerňovať. Muž ju môže obdivovať, môže jej dvoriť, túžiť po nej, ale nikdy si ju nemôže úplne prisvojiť. Vždy vie, po čom túži muž, ale muž si nikdy nemôže byť istý tým, čo si myslí ona. Pre mnohých zostáva večnou záhadou. Niektorých však dráždi jej tajomnosť. Striedanie chladu a vášne privádza mnohých mužov na pokraj šialenstva. Má citové zábrany a neraz je frigidná, čo sa týka morálky, veľmi úzkoprsá. Napriek tomu, ona je tou, ktorej telefónne číslo sa nikdy nezabúda a ťažko sa odoláva pokušeniu nevytočiť ho. Žena narodená v znamení Kozorožca sa bojí zaľúbenia, neustále sa dožaduje dôkazov, že nebude podvedená. Neveru nevie ani zabudnúť, ani odpustiť. Ak s ňou chcete vychádzať, musíte jej stále dávať najavo a vravieť, že ju potrebujete a milujete. Vtedy dokáže prekročiť tieň svojich zábran. Ak raz prejaví svoje city, potom ich už ťažko odvolá. Za svoje city žiada, aby ju milovali, dychtili po nej. Preto je zo začiatku veľmi obozretná. Skôr, než sa rozhodne, že stratí hlavu, zmapuje všetky nebezpečenstvá, ktoré sú s tým spojené. Muž, ktorého však uzná za naozaj vhodného pre svoju lásku, nájde v nej vášnivú, vrelú a vytrvalú družku. Za hrubú chybu pokladá omyl vo výbere partnera. Aj to však vie premeniť na víťazstvo. Má na to potrebnú dávku trpezlivosti, tolerancie, energie a vytrvalosti. Ak ju raz vážne urazíte, dajte si pozor - nezabudne a nikdy neodpustí. Jej pomsta nepozná hraníc. Vždy je nezávislá, rozhodná osobnosť, ktorá si žije vlastným životom. Aj počas milostných vzťahov si zachováva vlastnú suverenitu - ide s tým, koho uzná za vhodného ona. Keď sa vydá, žiada vlastné bankové konto a auto. Nevzdá sa zamestnania a ponechá si svoje priezvisko. Vždy si nájde spôsob, aby mohla partnerovi dať najavo: "Ja som ja". Súčasne je to stopercentná žena. Pozná hodnotu krásy, má rada poriadok, rada používa silný make-up, svoj šatník a doplnky si vyberá s vyberaným vkusom. Často si aj iné ženy žiadajú od nej rady týkajúce sa obliekania či príťažlivosti. V mladosti býva tvrdohlavá a zdržanlivá, ale s pribúdajúcimi rokmi sa stáva sebavedomejšou a ženskejšou. Časom sa jej sebavedomie prelína s vypočítavosťou. Snaží sa získať takého muža, ktorý ju dokáže podporovať v dosiahnutí jej vlastných cieľov. Kúzlo ženy - Kozorožca intenzívne pociťujú predovšetkým slabí muži. Ich pozornosť lichotí jej samoľúbosti, ale nedovolí, aby jej stáli v ceste. Zvyčajne sa vydáva neskoro, po prežití viacerých vzťahov. Voči vyvolenému prechováva hlboké city, bez lásky sa cíti rovnakou mierou telesne aj duševne chorá. No chvíľkového milenca si za manžela nezvolí. Hľadá takého životného partnera, ktorý uspokojí všetky jej požiadavky. Býva oddanou matkou. Vie byť prísna, no vždy má pochopenie pre malé starosti svojich detí. Vychováva ich k šporovlivosti a poriadkumilovnosti. Život berie vážne. Autorita ju očaruje. Váži si ľudí, ktorí dosiahli úspechy, a je ochotná sa od nich učiť. Rozumie mnohým veciam, ale nedosiahne vždy patričné uznanie. Bohužiaľ, aj menej nadaní sa často vyšvihnú vyššie ako ona. Ale len dočasne. Nakoniec to býva ona, ktorá napriek porážkam, meškaniam a sklamaniam zvykne triumfovať.

Ako ich získať: Kozorožec je pracovitý, ambiciózny a má organizačné schopnosti. Najlepšie sa s ním možno zoznámiť pri spoločnej práci. Je prezieravý, ihneď si všimne, či má niekto úprimné alebo vedľajšie úmysly. Vycíti aj rozdiel medzi skutočnou poklonou a líškaním. Nepíšte veľmi citové listy, neoddávajte sa prílišným ľúbostným ilúziám. Kozorožec prehliadne vaše jalové sľuby a hneď vás odhalí. Zaujíma ich umenie, divadlo, priťahujú ich intelektuálne vzrušujúci ľudia. Hovorte s nimi o knihách, maliarstve, hudbe, politike, ale dávajte si pozor na serióznosť rečí. Neurobíte na neho dojem prebratými názormi od iných. Kozorožec odzbrojí toho, kto sa robí dôležitým. Na druhej strane rád poučuje, hrá úlohu učiteľa. Ak si on myslí, že Michael Schumacher je hviezda rockovej scény, tak vy sa aspoň tvárte, že neviete, kam ho zaradiť. Pri spoločenských udalostiach Kozorožec býva zvyčajne v ústraní. Ak s ním začnete vtipkovať, pravdepodobne sa zatvári kyslo. Vážne témy ako napríklad politika, súčasná ekonomická situácia a pod. ho zaujímajú oveľa viac. Sleduje udalosti, a to očakáva aj od vás. Ak toto dodržíte, nebude ťažké získať si jeho pozornosť a určite aj záujem o vašu osobu. Kozorožci sú veľmi pozorní, čo sa týka financií. Majú sklony k zbieraniu predmetov trvalej hodnoty. Žena narodená v znamení Kozorožca obľubuje drahé šperky, ale nepohrdne ani starožitnosťami. Muža narodeného v tomto znamení môžete obšťastniť manžetovými gombíkmi, výnimočnou knihou, najmä dielom mladého nadaného autora, ktorý sa raz v budúcnosti môže stať slávny.

Vzťah Kozorožca k ostatným znameniam:
Kozorožec - Baran: Obaja sú agresívni, so silnou vôľou, neskrotní, preto sa skôr zrazia, než stretnú. V posteli si snáď vyhovujú, ale pohádajú sa pre peniaze, priateľov, rozhodnutia a kariéru. A k tomu ešte štipka žiarlivosti, a už je oheň na streche. Na krátkodobý vzťah môžu existovať medzi nimi určité priaznivé predpoklady, ale manželstvo je už oveľa nebezpečnejšie.

Kozorožec - Býk: Obaja bývajú radšej doma než niekde, kde by sa mali zabávať. Vysoko si cenia peniaze a bezpečnosť pokladajú za všemocnú. Býk je kľudný a Kozorožec je ochotný spolupracovať v aktivitách, ktoré vedú ku spoločnému kľudu a spokojnosti. O sexuálnych nemožnostiach nielenže vedia snívať, ale ich aj dokážu uskutočniť. Vyhliadky sú vynikajúce.

Kozorožec - Blíženci: Zo sexuálneho a povahového hľadiska sú to mimoriadne odlišné osobnosti. Blíženci sú popudliví, prchkí, nestáli, Kozorožec je pomalý, verný, predvídavý. V počiatkoch sú ich sympatie založené predovšetkým na týchto protikladoch, ale vzťah nemôže dlho vydržať. Ctižiadostivý a materiálny Kozorožec nedokáže dlho znášať vrtochy a nerozhodnosť Blížencov. Ani láska nevie nahradiť mnohé nedostatky.

Kozorožec - Rak: Ak je Rak sexuálne nesmelý, Kozorožec je pripravený prevziať vedúcu úlohu. V priebehu predohry môže veľmi pomôcť iniciatíva oboch partnerov, hoci tento pár nie je práve chránencom hviezd. Kozorožec a Rak sú veľmi odlišné znamenia Zverokruhu, čoho dôsledky sa nemôžu podceniť. Kozorožec sa čoskoro v očiach citlivého Raka stane požadovačným a surovým. Existuje obava, že ich román lásky bude len epizódou.

 Kozorožec - Lev: Lev si myslí, že Kozorožec lakomo narába so svojimi citmi, pretože sa domnieva, že sú ako peniaze. Okrem toho Kozorožec je partnerom chudobným na fantáziu pre Leva, ktorý zbožňuje oheň a posteľ. Ani telesne sa patrične nezhodujú, obaja sú narodení v znamení nezávislostí a panovačnosti. V krátkom vzťahu je možné vyriešiť tieto rozdielnosti ale v manželstve už nie.

Kozorožec - Panna: Veľmi dobre sa k sebe hodí praktickosť Kozorožca a precíznosť Panny. Krásne zážitky zo sexuality sa snáď až priskoro obrátia na popol, ale v iných oblastiach však u nich existuje taká dokonalá harmónia, že si toto ani nevšimnú. Obaja sa snažia nesklamať dôveru toho druhého, sú plní pochopenia, ale aj konzervatívni. Majú vynikajúce vyhliadky na vzťah, ktorý je síce trvácny, ale nie veľmi pestrý.

Kozorožec - Váhy: Sexuálne čaro a príťažlivosť Váh priťahujú Kozorožca, ale akonáhle sa skončí prvé očarujúce obdobie, Kozorožec začne pokladať Váhy za egoistov, a vôbec sa takých, ktorí nezodpovedajú jeho telesným požiadavkám. Váhy nie sú schopné robiť kompromisy, preto sa obracajú k iným partnerom, láskam, čo je vlastne najhoršie riešenie ich vzájomnej krízy. Manželstvo? Len v tom prípade, ak v tomto zväzku nájdu ekonomické a spoločenské výhody.

 Kozorožec - Škorpión: Láska medzi nimi funguje dobre. Škorpión má živšiu fantáziu a Kozorožec je zasa metodickejší, sexuálne sa tiež k sebe hodia veľmi dobre. Úspechy na tomto poli potom kladne vplývajú aj na iné oblasti. Ak Kozorožec dokáže pochopiť, že privlastňovacia túžba Škorpióna je vlastne svojským prejavom lásky, potom ich láska môže byť plná vášni. Ich manželstvo býva úspešné.

Kozorožec - Strelec: Strelec sa rád miluje v netradičnom prostredí. Kozorožec je rád doma. Povaha Strelca je nestála, Kozorožec je konzervatívny a obozretný, Strelec ho nudí a aj ľaká svojim silným zmyslom pre povinnosť. Nešťastná láska.

Kozorožec - Kozorožec: Len v tom prípade môže vzniknúť úspešný vzťah, ak sa jeden druhému dokážu aspoň trošku prispôsobiť, menej trvať na snoch. Ani jeden, ani druhý nemá rád experimenty a ani si neželajú zmeniť sa v tomto smere. Preto sa ich domov i spálňa môžu stať ríšou nudy. Obaja sú však veľmi pracovití, dokážu tvrdo pracovať, sú vážni, šetrní. Ak sú spolu, ich radosť sa síce hviezd nedotýka, ale dokážu byť jeden s druhým spokojní.

Kozorožec - Vodnár: Pôjde o výzvu, ktorou sa dá dokázať, ako rýchlo sa vie láska premeniť na priateľstvo. V intímnych vzťahoch pôsobí Vodnár na Kozorožca až odstrašujúco premrštene. Kozorožec má rád tradície (aby sme to nemuseli nazvať monotónnosťou), pričom takéto obmedzenia Vodnár nepozná. Pre krátky vzťah sú podmienky priaznivé, ale manželstvo by od nich vyžadovalo veľmi veľa práce.

Kozorožec - Ryby: Ryby sa snažia dobehnúť Kozorožca a ten len prehĺta horké pilulky. V posteli chce byť zasa iniciatívnejší on. Jeho partner sa mu čoskoro prispôsobí. Ryby sú priveľmi citlivé a úprimné na to, aby dokázali obšťastniť neistých, nerozhodných Kozorožcov. Dva úplne odlišné typy, ale hodia sa na to, aby uspokojili citové požiadavky toho druhého. Dobré vyhliadky pre krátkodobý aj pre trvalý vzťah. Zdroj: leelo
- redakcia -
30.12.2007

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet