ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Tradične na Javorine!

Tradične na Javorine!

Tradične na Javorine!

Stretávanie sa na Javorine je už tradičným podujatím v kraji pod Veľkou Javorinou. Ani chlad a zlá viditeľnosť neodradila stovky účastníkov od stretnutia pri pamätníku prvých slobodných volieb po r. 1989, oproti minulým podujatiam pribudla česko- slovenská vatra priateľstva a spevokol z Kunovíc, ktorý zaspieval priamo na hrebeni Bielych Karpát.


Spoločný Silvester opäť oslávili Česi a Slováci, obyvatelia prihraničných obcí v Bielych Karpatoch, ktorí od roku 1992 tak vyjadrujú nesúhlas s rozdelením Českej a slovenskej federatívnej republiky. Medzi účastníkmi boli aj zástupcovia krajov a obcí a miest z obidvoch strán hranice, podujatia sa zúčastnil aj veľvyslanec ČR v Bratislave pán Galuška. Účastníci výstupili na Veľkú Javorinu, na ktorej vrchole si uctili pamiatku Josefa Vavruška, zakladateľa myšlienky česko-slovenského Silvestra. Na jar 1995 so svojou dcérou Petrou tragicky zahynul vo Vysokých Tatrách. Stalo sa už tradíciou, že pri hraničnom kameni bratstva Čechov a Slovákov každý z účastníkov položí na mohylu Josefa Vavrouška kamienok zo svojho domova.
- Newsletter www.staratura.sk -
03.01.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet