ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Zavedenie Eura

Zavedenie Eura

Zavedenie Eura

Do plánovaného zavedenia eura na Slovensku ostáva už len necelý rok a prípravy na tento krok sú preto v plnom prúde. Parlament schválil generálny zákon o zavedení meny euro, odštartovala sa informačná kampaň, pripravuje sa razba euromincí.


Podľa splnomocnenca vlády pre zavedenie eura Igora Baráta, komunikovať s verejnosťou bude potrebné aj po vstupe do eurozóny. Mimoriadnu pozornosť budú venovať ochrane spotrebiteľa a strážiť cenový vývoj, aby nedochádzalo k neodôvodnenému zdražovaniu. Rádio Lumen (5.1.) - Neodôvodnenému rastu cien po plánovanom zavedení eura by mal okrem samotného generálneho zákona brániť aj etický kódex, ku ktorému sa podnikatelia dobrovoľne prihlásia. Podľa Baráta cieľom je, aby zavedenie eura k ekonomicky odôvodnenej inflácie nepridávalo žiadne ďalšie hodnoty. Rádio Regina (5.1.) - Premiér Robert Fico v poslednú sobotu minulého roka opäť pohrozil obchodníkom. V prípade, ak zneužijú prechod na euro a budú zdražovať, bude to „až trestný čin“. V skutočnosti nijaké ministerstvo ani iný úrad na takejto zmene zákona nepracujú, a nikto z podriadených ani nevie povedať, čo mohol premiér myslieť trestným činom zdražovania pri zavádzaní eura. SME (7.1.), str. 7 - Vláda chystá zákon, ktorý by mal zabrániť zdražovaniu po prijatí eura, nečestných obchodníkov chce zaradiť na čiernu listinu. Slováci sa obávajú zdražovania! Denník Nový Čas prináša prvú časť seriálu, v ktorom bude každý mesiac kontrolovať ceny tých istých výrobkov u rovnakých predajcov v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Nový čas (5.1.), str. 2+3 Európska komisia a Európska centrálna banka bude na jar hodnotiť Slovensko v oblasti plnenia maastrichtských kritérií a jej udržateľnosť do budúcnosti. V súčasnosti to podľa analytikov vyzerá tak, že Slovensko by malo byť v plnení kritérií úspešné, čo znamená, že plánovaný termín prijatia jednotnej európskej meny 1. januára 2009 je veľmi reálny. Rádio Slovensko (5.1.) Potenciálne zavedenia eura na Slovensku navodzuje ďalšiu tému na diskusiu, ktorá zatiaľ vo verejnosti prekvapujúco chýba – akým kurzom by sa mali prerátať ceny a hodnota majetku v SR na eurá. Zatiaľ jediný prieskum domácej odbornej verejnosti na túto tému dáva odhad konverzného kurzu 31,5 – 33,15. Keďže kurz bude zrejme blízko trhovej hodnote, kľúčové je, kedy presne bude zafixovaný. Pre vonkajšie vplyvy najmä v USA, ako aj pre vplyv doznievajúcich intervencií proti korune sa však javí, že zatiaľ skôr hrozí scenár slabšieho ako rovnovážneho kurzu. SME (7.1.), str. 6 Zavedenie eura na Slovensku neovplyvní výšku dôchodkov a sociálnych dávok. Sumy v slovenských korunách sa prepočítajú oficiálnym kurzom, ktorý stanoví Rada Európskej únie v júli. Rozhodnutia o priznaní a zvýšení dôchodkov sa už v druhej polovici tohto roka budú uvádzať v korunách a v eurách súčasne. STV (5.1.) Prevažná väčšina slovenských podnikateľov sa na euro teší a uvedomuje si, že to bude pre nich výhodné. Uviedol to vedúci odboru výskumu Národnej banky Slovenska a zároveň vedúci pracovného výboru pre komunikáciu zavedenia eura na Slovensku Martin Šuster. Slovenské potravinárske spoločnosti budú na spoločnú európsku menu včas pripravené, doplnil predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Ivan Oravec. Jediným reálnym ohrozením by podľa neho mohlo byť stanovenie úrovne konverzného kurzu. Rádio Lumen (6.1.) Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Ján Majerský vyhlásil, že zmena našej meny na euro nie je dôvodom na zvyšovanie cien stavebných prác. Dodal však, že ich ceny reguluje dopyt a ponuka a tiež ceny materiálov a po prijatí eura 1. januára 2009 preto očakáva mierny nárast cien stavebných prác aj platov v stavebníctve. Rádio Slovensko (5.1.) Slovensko si eurobankovky na predzásobenie bude musieť pred prijatím eura požičať z rakúskej banky. Následne ich vráti v ekvivalentnej hodnote pravdepodobne v roku 2010. Slovenské euromince bude raziť mincovňa Kremnica. Obdobie predzásobenia sa nezačne skôr ako štyri mesiace pred prechodom na hotovostné euro, ktorý je naplánovaný na 1. januára 2009. Plus jeden deň (7.1.), str. 2 ; Rádio Regina (4.1.) Kľúčoví ľudia z inštitúcií, ktoré budú rozhodovať o našom akceptovaní za člena eurozóny, opakovane zdôrazňujú, že síce kritériá plníme, ale dôležitá bude aj udržateľnosť ich plnenia. Otázniky sú najmä nad udržateľnosťou inflácie, ale problémom môže byť aj deficit. Zle pripravené a megalomansky nadsadené diaľničné PPP projekty, hrozba prehratých sporov so súkromnými zdravotnými poisťovňami, ale aj čísla rozpočtu vytvárajú vážne hrozby. Slovensko napríklad pre rok 2008 nebude plniť pakt rastu a stability, ktorý zaväzuje krajiny s nadmerným deficitom k jeho znižovaniu najmenej o 0,5 % ročne. HN (7.1.), str. 1+11 ČR by mohla prijať euro až v roku 2019, myslí si guvernér Českej národnej banky Zdeněk Tůma. Podobné názory zaznievajú aj z Európskej centrálnej banky. Namiesto náhlenia sa za eurom by sa bývalé komunistické štáty mali viac sústrediť na dobehnutie západnej Európy. Pokiaľ by sa situácia posudzovala len z ekonomického hľadiska, ČR by euro mohla prijať v priebehu dvoch rokov. STV (5.1., 6.1.) - ČR sa neponáhľa so zavedením eura aj napriek povzbudivým výsledkom deficitu krajiny za rok 2007. Ten klesol na 1,9 percenta hrubého domáceho produktu, čo je za rok o percentuálny bod menej a je s veľkou rezervou pod 3-percentnou hranicou, ktorá je kritériom na prijatie eura. SME (5.1.), str. 6+20 Prechod na euro na Malte a na Cypre na začiatku tohto roka bol v prvých dňoch hladší ako vo viacerých západoeurópskych krajinách, ktoré prijali spoločnú európsku menu pred nimi. Vyplýva to z prieskumu EÚ. Viac než polovicu platieb v hotovosti už tretí deň po prechode na novú menu uhradili obyvatelia obidvoch krajín v eurách. Rádio Slovensko (4.1.)
- SITA Special Euronavigator -
08.01.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet