ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Jarovít

Jarovít

Jarovít

Tento boh má meno odvodené od slova jarÞ, jarý, silný. Uctievaný bol juhovýchodne od Rujany a vyznačoval sa zrejme podobnými vlastnosťami ako Svantovit na Rujane.
„Som váš boh, ktorý pokrýva pole trávou a lesy lístím. Plody polí a lesov a všetky ostatné veci užitočné ľuďom sú v mojej moci.“


Na stene jeho svätyne visel veľký zlatý štít, čo ukazuje na hlavnú vojnovú funkciu. Štítu sa nesmel nikto dotknúť, len v období vojny ho niesli pred bojovníkmi, aby im zaistil víťazstvo. V chráme v Geckove (Gützkow) sa nachádzala ohromná krásne vyrezávaná socha Jarovíta. Bola mimoriadnej veľkosti a keď ju kresťania išli spáliť, muselo ju ťahať niekoľko volov. Jarovít v sebe pravdepodobne zlučoval aj zosobnenie víťazných obnovujúcích síl jarnej prírody. Keď išiel cez Havelberg (územie Havolanov) bamberský biskup Otto na svoju misijnú cestu do Pomorian r. 1128, konala sa tam práve veľká jarná slávnosť na počesť Gerovita-Jarovita. Miestny knieža Wirikind (Witikind) vtedy germánskym kresťanom oznámil, že ľudia tu dajú prednosť smrti než poddanstvu. Tento sviatok sa konal niekedy na začiatku mája.
- Šarmi -
12.01.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet