ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Tretí sektor sa zjednotil v proteste proti návrhu likvidačného zákona o spolkoch

Tretí sektor sa zjednotil v proteste proti návrhu likvidačného zákona o spolkoch

Tretí sektor sa zjednotil v proteste proti návrhu likvidačného zákona o spolkoch

Členovia viacerých mimovládnych organizácií spustili spoločnú kampaň na internetovej stránke www.sloboda-zdruzovania.sk, ktorej cieľom je stiahnutie návrhu likvidačného zákona o spolkoch.


Využívajú tým možnosť, ktorú verejnosti dávajú legislatívne pravidlá vlády. Ak hromadnú pripomienku podpíše aspoň 500 občanov, ministerstvo je povinné zorganizovať prerokovanie pripomienky so splnomocnenými zástupcami verejnosti. Podľa internetovej stránky ministerstva vnútra, kde je kontroverzný návrh zákona zverejnený, bol termín na pripomienkovanie predĺžený z 3. januára do 18. januára! Stále má teda význam, aby sa občania podpisovali pod hromadnú pripomienku a pridávali svoje združenia do zoznamu podporujúcich organizácií! Autori výziev označujú zákon Ministerstva vnútra za likvidačný, ohrozujúci celú slovenskú občiansku spoločnosť. Už v priebehu prvých minút po spustení webovej stránky www.sloboda-zdruzovania.sk hromadnú pripomienku podpísalo približne sto občanov a k výzve sa prihlásilo viac než 40 mimovládnych organizácií.V súčasnosti svojim podpisom podporilo túto pripomienku takmer 5500 občanov. Citáty: Mnohé ustanovenia zákona z dielne ministra vnútra Róberta Kaliňáka sú v priamom rozpore so základnými ľudskými právami, Ústavou SR a medzinárodnými dokumentmi o ľudských právach. Zákon vyvoláva dôvodnú obavu, že jeho cieľom je najmä znemožnenie verejnej kontroly činnosti vládnucich politických strán, štátnej správy a samosprávy, respektíve kontroly zneužívania ich moci a hospodárenia s verejnými prostriedkami. Niekoľko príkladov: * ministerstvo vnútra chce spolky de facto povoľovať, nie iba registrovať * spolok môže vyvíjať činnosť len pre svojich členov: predstavte si členstvo azylových domov, Hodiny deťom, rodičovských združení, materských centier, Ligy proti rakovine, Slobody zvierat ap. * spolky musia vyberať od svojich členov členské príspevky * zákon zakazuje spolkom podnikať: napr. organizovať plavecké, jazykové či počítačové kurzy a ďalšie aktivity pre verejnosť; bráni teda vytváraniu nových pracovných miest – napríklad v chránených dielňach, v kluboch pre deti, ženy, seniorov, ľudí s postihnutím ap. * zákon prikazuje združeniam, ktoré prijali 2%, povinný audit a vedenie podvojného účtovníctva, zverejňovanie trvalého bydliska určitých členov spolku, * odovzdávanie výročných správ ministerstvu vnútra, * vysoké a neprimerane sankčné pokuty ap. * Pre malé občianske združenia, ktoré pracujú len s minimálnymi alebo žiadnymi finančnými prostriedkami (a tých je drvivá väčšina) sú všetky tieto povinnosti jednoznačne likvidačné. * prostriedkami (a tých je drvivá väčšina) sú všetky tieto povinnosti jednoznačne likvidačné. * zákon je formulovaný komplikovane a pre neprávnikov je málo zrozumiteľný. Už v súčasnosti platný po novembrový zákon ponúka dostatok nástrojov na kontrolu hospodárenia občianskych združení a na zabezpečenie ich kvalitnej práce, ktorá je zmysluplnou priamou pomocou ľudom či životnému prostrediu. Návrh zákona o spolkoch nič nerieši, iba nivočí dobre fungujúce prostredie občianskej spoločnosti, oberá ľudí o ich základné práva a možnosti spravovať veci verejné a kontrolovať verejnú moc. Mená splnomocnencov: Šarlota Pufflerová, Občan a demokracia, ul. 29. augusta 38, 811 09 Bratislava Eva Kováčechová, Via Iuris, splnomocnená sieťou EKOFÓRUM, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica Zuzana Szatmáry, Nadácia Charty 77, Staromestská 6/D 811 03 Bratislava Branislav Mamojka, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím, Vajnorská 1, 831 04 Bratislava Zuzana Wienk, Aliancia Fair-Play, Páričkova 18, 821 08 Bratislava 2 Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu, Kozia 11, 81103 Bratislava Helena Woleková, Sociofórum, Legionárska 13, 831 04 Bratislava, Juraj Smatana, Klub Strážov, Nábrežná 999/13, 017 01 Považská Bystrica Marián Čaučík, Platforma mimovládnych rozvojových organizácií, Miletičová 7, 821 08 Bratislava Juraj Rizman, Greenepeace, Vančurova 7, 814 99 Bratislava 1 Rastislav Rybanič, Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko, Mlynské Nivy 41, Bratislava mobilné kontakty: Šarlota Pufflerová: 0905/471161 Zuzana Wienk: 0905/896327 Marcel Zajac: 0905/529285 Juraj Smatana: 0907/034666 Rastislav Rybanič: 0905/476779 Zdroj:http://www.biospotrebitel.sk
- redakcia -
13.01.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet