ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Starí Slováci

Starí Slováci

Starí Slováci

Nedávno sme sa z tlače dozvedeli, že vláda falšuje dejiny, pretože vo svojom vyhlásení hovorí o starých Slovákoch vo Veľkomoravskej ríši. Keď o pár dní vydali stanovisko vyše tridsiati slovenskí historici, archeológovia a jazykovedci, v ktorom sa píše, že pomenovanie starí Slováci zodpovedá nielen potrebám slovenskej vedy, ale aj realite, v ktorej žili naši predkovia, neuverejnili ho žiadne noviny.


Medzi týmito vedcami sú špecialisti na dejiny stredoveku ako prof. Marsina, prof. Kučera, prof. Ruttkay alebo prof. Ondruš, odborník na historickú jazykovedu. Prečo to médiá zamlčali? Z nenávisti k vláde? V znevažujúcich reakciách sa odkryla zotrvačnosť novinárov a niektorých politizujúcich historikov v protislovenskej rétorike z obdobia prvej ČSR i komunistického režimu. Pri použití termínu starí Slováci ide predsa o logiku potvrdenú historickými prameňmi, že dnešní Slováci sú potomkami tých ľudí, ktorí žili na území dnešného Slovenska aj v 9. storočí a o ktorých s určitosťou vieme, že takto kontinuálne tu žijú dodnes. Starí Slováci je pomenovanie vyjadrujúce vzťah k našim predkom, ktoré môže dráždiť iba tých, ktorí by chceli tvrdiť že sme tu neexistžovali, že tu boli len Česi, Poliaqci, Maďari, ale Slováci nie. A spochybňovanie toho, že Svätopluk bol ich kráľom? V listine pápeža Štefana V. z roku 885 je oslovený ako kráľ (rex). Nezabudnime tiež, že panovnícke rody v Európe sa riadili sobášnou politikou a preto boli geneticky premiešané. Takže nie je podstatné, či Karol Róbert z Anjou, ba aj Štefan I. boli Maďari, ale boli panovníkmi Uhorska, teda maďarskými kráľmi. To isté platí o Svätoplukovi, bol aj panovníkom našich predkov starých Slovákov. Aj my súčasní politici, máme právo prihlásiť sa k histórii svojho národa o to viac, ak svoj názor môžeme podoprieť stanoviskom 32 odborníkov. Alebo aj oni klamú? - článok bol uverejnený v Hospodárskych novinách č. 7 štvrtok 10. januára 2008
- Marek Maďarič - minister kultúry SR -
16.01.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet