ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Slovensko nevyužíva svoj potenciál obnoviteľných zdrojov

Slovensko nevyužíva svoj potenciál obnoviteľných zdrojov

Slovensko nevyužíva svoj potenciál obnoviteľných zdrojov

Organizácia Greenpeace dnes v Bratislave predstavila svoj nový európsky informačný projekt, nazvaný Energy Revolution Tour 2005.
Cieľom environmentalistov je propagácia využívania alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energií, ako bezpečnej a ekologickej alternatívy k súčasným spôsobom získavania energie. Predstavitelia Greenpeace sa v tejto súvislosti kriticky vyjadrili na adresu Slovenskej republiky, ktorá podľa nich nevyužíva efektívne svoj veľký potenciál obnoviteľných zdrojov energií.


Greenpeace

"Slovenská republika nezodpovedne plýtva svojím potenciálom v oblasti obnoviteľných zdrojov energií. Malé vodné elektrárne a biomasu ako energetický zdroj využívate len približne na 50 percent, potenciál geotermálnej energie ani na 20 percent, slnko a vietor nevyužívate takmer vôbec. Unikajú vám tak megawaty ekologicky čistej energie, ktorú ste schopní vyrobiť doma bez nutnosti investovať ohromné sumy do dovozu energetických zdrojov,“ konštatoval energetický expert Greenpeace Sven Teske.
Greenpeace verí, že rozumné využitie vodného potenciálu SR, spolu s rozvojom obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovaním podielu úspor a energetickej efektívnosti je jedinou alternatívou pre skutočnú energetickú sebestačnosť Slovenska.

Politici nám radi sľubujú, že zabezpečia energetickú nezávislosť Slovenska. Ponúkajú však zväčša iba riešenia, ktoré sú výhodné pre veľké energetické spoločnosti a zahraničných dodávateľov energetických surovín. Stačí obyčajný „sedliacky rozum“, aby si človek spočítal, že orientácia na jadrové elektrárne a fosílne palivá vedie k našej silnej energetickej závislosti od zahraničia. Všetko jadrové palivo totiž dovážame z Ruskej federácie. Keďže ani vlastných zdrojov uhlia, ropy, či plynu nemáme dostatok, sme odkázaní aj na ich dovoz,konštatoval hovorca Greenpeace Juraj Rizman.

Slovenská časť Energy Revolution Tour organizácie Greenpeace začala dnes, keď loď Anna zakotvila v Bratislave. Pre širokú verejnosť je pripravená výstava, množstvo informačných a propagačných materiálov k problematike ochrany životného prostredia, ako aj konkrétne ukážky získavania energie z obnoviteľných zdrojov.

Na plavbu srdcom Európy Greenpeace vyrazil z poľského Gdaňsku. Celkovo navštívia aktivisti v regióne strednej a východnej Európy osem krajín. Na Slovensku sú v rámci turné planované prezentácie v Bratislave od 11. do 13. júla 2005 a v Štúrove 15. júla 2005.
- zdroj changenet.sk -
11.07.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet