ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Dokončenie slovanského panteonu

Dokončenie slovanského panteonu

Dokončenie slovanského panteonu

Poslednými jedenástimi božstvami ukončujem 4-mesačný seriál o slovanských bohoch.

(Rozhodol som sa dať ich do jedného článku, lebo sú to bohovia a bohyne, o ktorých mám informácie len na niekoľko viet.)


Morena
Niekde je nazývaná tiež Muriena alebo Marmuriena. Je to bohyňa smrti. Zaujímavá je podobnosť s názvom staroindického boha smrti, ktorý sa volá Mára. Morena predstavuje v našej mytológii obávanú silu, preto jej symbol naši predkovia na jar pálili a neskôr hádzali do vody.

Prove
Stretávame sa s ním vo Vagrii. Podliehal mu výkon práva. Jeho meno je pravdepodobne odvodené od "prav?" (spravodlivý). Toto božstvo nemalo na rozdiel od iných bohov svoj idol, ale len posvätné miesto s dubmi ohradené plotom a prístupné iba kňazom, obetníkom alebo žiadateľom o azyl.

Podaga
Tiež božstvo Vagrii. Mal chrám s modlou v Plune pri Plunskom jazere. Vieme o ňom len to, že jeho meno odvodené od "pogoda", teda je to boh počasia.

Porevit
Mal 5 hláv a bol zobrazovaný bez zbraní. To je však všetko, čo vieme. Porevit s Rugievitom a Porenutiom mali magickú moc nad koitom: muža a ženu, ktorí sa spojili v ich okrsku, bolo možné od seba oddeliť len mimo hraníc mesta. (Súvisí to pravdepodobne s kultom plodnosti a posvätnou svadbou.)

Porenutius
Štvortvárové božstvo s piatou tvárou na prsiach. Ľavou rukou sa dotýka čela a pravou brady piatej tváre. Meno naznačuje, že by to mohol byť syn Peruna.

Tiarnaglofi
Najskôr to bude Černohlav. Jeho idol mal strieborné fúzy. Bol to vojnový boh, ktorý sprevádzal vojnové výpravy.

Pizamar
Bol uctievaný v Jasmunde v severovýchodnej Rujane. Jeho idol bol spálený roku 1168.

Vesna
Je to bohyňa jari. Súlad s touto bohyňou zaručuje zvládnutie mohutného nástupu jari, keď ľuďom hrozia jarné únavy, chrípky, herpesy a pod.

Trojan
Záhadu Trojana zatiaľ nie sme schopní vysvetliť. Nemôžeme si byť ani istí, či ide skutočne o boha, alebo len o mýtickú postavu neznámeho charakteru príp. o démonickú bytosť. Starobylé české meno Trojan označovalo dieťa, ktoré sa narodilo tretie v poradí ...

Peruplut
- boh pamäti

Pripegala
- bohyňa zeme a plodnosti
- Šarmi -
19.01.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet