ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Ponuka zamestnania - Technotur s.r.o.

Ponuka zamestnania - Technotur s.r.o.

TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá prijme do pracovného pomeru elektrikára a vodoinštalatéra. Kvalifikačné predpoklady - výučný list a prax 3 roky v požadovanom odbore. Elektrikár musí byť držiteľom osvedčenia podľa Vyhl.718/2002 § 21 alebo 22. Základy práce s počítačom.


Uvítame, ak bude uchádzač držiteľom kuričského preukazu triedy č. IV alebo má zváračské skúšky. Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na adresu TECHNOTUR s.r.o., Gen. M.R. Štefánika 380/45, 916 01 Stará Turá alebo osobne na sekretariát.
- Newsletter www.staratura.sk -
21.01.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet