ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Ponuka zamestnania - Centrum voľného času

Ponuka zamestnania - Centrum voľného času

Ponuka pracovného miesta

Centrum voľného času Stará Turá príjme do pracovného pomeru pedagogického pracovníka/pracovníčku so záujmom o prácu v CVČ.


Ponúkame:
 • prácu v príjemnom prostredí
 • pracovný čas v poobedňajších a podvečerných hodinách
 • plat podľa danej tabulky
Požadujeme:
 • pedagogické vzdelanie
Prednosť má uchádzač, ktorý:
 • má príjemné vystupovanie a je komunikatívny
 • dokáže pracovať so všetkými vekovými kategóriami
 • má organizačné schopnosti
 • je pohybovo aktívny
 • ovláda prácu s PC
 • je tvorivý, vie improvizovať a vie sa prispôsobiť potrebám CVČ
 • vedomosti a zručnosti, ktorými disponuje, vie odovzdať ďalej
K žiadosti priložte zoznam vašich zručností a vedomostí (pozitívne sa ohodnoťte).

Žiadosti o prijatie posielajte na adresu: Centrum voľného času, M. R. Štefánika 355, 916 01 Stará Turá do 15. 2. 2008.
Informovať sa môžete na č. t. 0905 612 829.
Nástup do pracovného pomeru: 1. 3. 2008.
- Newsletter www.staratura.sk -
23.01.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet