ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Symboly používané Slovanmi – kríž

Symboly používané Slovanmi – kríž

Symboly používané Slovanmi – kríž

Slovania uctievali, tak ako mnoho iných prírodných kultúr, rovnoramenný kríž. Ten vyjadruje posvätnosť čísla 4, ktoré človek často vnímal v prírode. Takýto kríž symbolizujú aj 4 zapálené vatry alebo krížne cesty so štyrmi lipami.


4 ramená kríža predstavujú:
  • 4 svetové strany (východ, západ, sever, juh)
  • 4 živly (zem, voda, vzduch, oheň)
  • 4 skupenstvá hmoty (tuhé, kvapalné, plynné a plazmatické)
  • 4 ročné obdobia (jar, leto, jeseň, zima)
  • 4 mesačné fázy (1., 2., 3. a 4. štvrť)
- môžeme si nakoniec predstaviť aj 4 ľudské rasy (čierna, červená, žltá, biela) alebo 4 ...

Prakríž znamená aj skríženie dvoch protichodných síl, dvoch prvkov, dvoch podstát (mužskej a ženskej, zvislej a vodorovnej, a pod.). Podobný význam má aj šikmý kríž v tvare X. Je v ňom zvýraznený ochranný význam, kde majú obe úsečky rovnoprávnu polohu.
Prakríž sa vyskytuje u budhistov, moslimov, v japonskej kultúre, na Sibíri, v Afrike aj u Indiánov (či už zo severu alebo juhu). Má podobný zmysel ako jing-jang. Na rozdiel od kresťanského kríža utrpenia, je náš rovnoramenný kríž znakom ladnosti, vyrovnanosti, zdravia, sily, dokonalosti a vesmírneho súladu.
Kresťanstvo dávalo postupne rôznym variantám krížov iné významy. Tento osud postihol kríž s rozšírenými koncami (neskôr nazývaný maltézsky), šikmo postavený kríž (neskôr nazývaný ondrejský), barličkový, liturgický a vidlicový kríž, dvoj a trojkríž (zosilňovali význam kríža). Všetky tieto symboly poznalo ľudstvo už v neolite a kresťanstvo ich v stredoveku prevzalo s pozmeneným významom.
- Šarmi -
26.01.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet