ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Dvojročná tradícia ...

Dvojročná tradícia ...

Dvojročná tradícia ...

Novoročné stretnutie primátorky mesta Anny Halinárovej , vedenia mesta a vedúcich oddelení MsÚ pokračuje v tradícii druhým rokom - do 30 prizvaných podnikateľov sa stretlo v posledný deň januára v hoteli Lipa na neformálnom prerokovávaní vzájomnej spolupráce pri riešení problémov i budúcich aktivít s Starej Turej.


 
- Newsletter www.staratura.sk -
01.02.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet