ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Rok potkana (krysy)

Rok potkana (krysy)

Rok potkana (krysy)

Podľa čínskeho kalendára sa dnes ujme vlády potkan. Rok Potkana je vo všeobecnosti rokom nových príležitostí. Kto sa ich chopí, môže veľa zarobiť. Potkana charakterizuje hromadenie všetkého, čo mu príde pod ruku, preto je toto obdobie veľmi vhodné na nové investície. Všetky obchody a aktivity, začaté v tomto roku, majú veľkú šancu na úspech.


V ázijskej kultúre je Krysa považovaná za vznešeného, múdreho, prešibaného ale aj usilovného živočícha. V Japonsku je kovová, teda biela krysa, symbolom pre bohatstvo. Krysa je predurčená k úspechu, vie byť všade prvá.
Všeobecne rok krysy je rokom hojnosti a šťastia a je považovaný za veľmi silný najmä ekonomicky, ale za predpokladu, že nebudeme zbytočne vyhadzovať peniaze, ale naučíme sa sporiť. Je vhodné investovať do dlhodobých plánov, dôkladne premyslených, detailne vypracovaných a nakupovať nehnuteľnosti. Nemožno však improvizovať, ísť do rizika, alebo riskovať. Žltá krysa neznáša hazard aj to si treba zafixovať. Našou devízou by sa mala stať dôveryhodnosť.
Pred nami je práve rok žltej alebo hlinenej krysy. Prislúcha jej živel zem a medzi zemské vlastnosti patrí pracovitosť, opatrnosť, spoľahlivosť, láskavosť a loajalita. Žltá krysa je veľmi pragmatická, nemá rada zmeny a ani dobrodružstvá. Aj tieto energie nás budú sprevádzať. V tomto roku nie je potrebné sa zviditeľňovať pomocou rôznych lacných efektov, ale poctivo ísť za svojim cieľom. Môžeme očakávať, že veci sa budú vyvíjať pomalšie, ale dôkladnejšie a stabilnejšie. Musíme sa naučiť ovládnuť nadradenosť a pýchu, inak sa nám nebude dobre vodiť.
Rok potkana je rokom hojnosti, ponúka dobré vyhliadky a príležitosti. Býva poznačený špekuláciami a výkyvmi v cenách tovaru i na burze. Vo svetovej ekonomike sa prejaví všeobecný rozkvet. Obchod bude na vzostupe, môžete získať bohatstvo alebo si zveľadiť majetok. Je to vhodný čas i na plánovanie dlhodobých investícií, veď blahobyt, ktorý prinesie rok potkana, môže nám pomôcť prekonávať azda chudobnejšie nasledujúce roky.
Všetky podujatia, do ktorých sa v tomto roku pustíte, budú úspešné, ak sa na ne dobre pripravíte. Len sa nespoliehajte na náhody a zbytočne neriskujte - veď roku potkana vládne chlad zimy a tma noci. Tých, ktorí neuvážene špekulujú a preceňujú sa, čaká v tomto roku smutné účtovanie. Začnite sporiť. Je to rok priaznivý pre zaváranie, nákupy, pôžičky, investície. Z finančného hľadiska evidentne dobrý rok, ale skrýva možnosť budúcich ťažkostí.
Dobre by sa malo dariť v oblasti služieb, menej už v umení. Výnimkou budú spisovatelia, mnohí zaznamenajú úspech. Každý by si mal vybudovať na pracovisku zázemie veľmi poctivou až puntičkársky prevedenou prácou. Krysa nestrpí lenivých. Menší úspech zaznamenajú napríklad informačné technológie, ktorým prial tento rok.
Môžeme sa tešiť na značne korenistý rok. Sľubuje množstvo škriepok, vyjednávačiek a malicherných hádok, ktoré však spôsobia málo škody. Príjemné obdobie, podnecujúce spoločenský život a zábavy. Úspešné budú iba tie projekty, ktoré boli vopred dobre premyslené a pripravené. Nedoporučuje sa príliš riskovať, pretože rok Potkana nás môže oklamať vonkajším zdaním. Preto tí, ktorí v tomto období špekulujú alebo inak preceňujú svoje možnosti, môžu na to doplatiť.
Krysa kladie veľký dôraz na rodinu, preto tento rok sľubuje viac manželskej stability. Nepôjde o veľké vášne, citové vzplanutia ale skôr o ustálené a pevné súžitie. Manželstvá uzatvorené od apríla do novembra budú šťastné.“
Celkove je to úspešnejší rok ako väčšina ostatných, nenarúšajú ho udalosti hroziace vojnou ani živelné pohromy, ako povedzme v rokoch Tigra alebo Draka. V tomto roku by teda nemali hroziť veľké katastrofy, ani rozsiahle vojny. Potkan je síce dosť hádavé zviera, útočí však až keď je to nevyhnutné. Spory a hádky sa ale v priebehu celého roka môžu vyskytovať viac, ako je obvyklé.
V životnom štýle človeka, narodeného v znamení Potkana hrá veľmi dôležitú úlohu hodina jeho narodenia. Vo všeobecnosti však môžeme povedať, že Potkani, narodení večer alebo v noci, majú život ťažší ako tí, ktorí sa narodili počas dňa.
Dnes bude aj zatmenie Slnka (uvidia ho v Austrálii, na Novom Zélande a Antarktíde) a to nie je považované za najlepšie znamenie. Okrem toho máme priestupný rok.

- redakcia -
07.02.2008

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet