ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Symboly používané Slovanmi – slnečné a mesačné

Symboly používané Slovanmi – slnečné a mesačné

Symboly používané Slovanmi – slnečné a mesačné

Dnes vám v stručnosti predstavím symboly, ktoré používali naši predkovia na označenie alebo skôr symbolizovanie slnka a mesiaca. Tieto nebeské telesá sa u Slovanov tešili veľkej úcte. Brali sa do úvahy pri veštení, pri zbieraní bylín a pri ďalších životných situáciách.


Koleso
Ide o viacramený kríž v kruhu. Tento symbol naznačuje otáčanie slnka po oblohe. S touto predstavou súvisí zapaľovanie a gúľanie kolesa na Vajano.

Rozeta
Symbol tvaru terča dodnes známy zo štátneho znaku Japonska. Je to tiež slnečný symbol.

Svastika
Osemramenný kríž so zahnutými ramenami (obr. k článku). Tento slnečný symbol naznačuje pohyb, rytmicky plynúci čas meraný pohybom slnka. Jej umiestnením na predmety vystupuje do popredia magická funkcia zdaru alebo ochranná funkcia pred zlom. Často sa rozlišuje pravotočivý pohyb ako znamenie životných síl a ľavotočivý v opačnom význame.

Trikvetra
Podobný obrazec ako svastika. Má len 3 zahnuté ramená a súvisí s mesiacom. Pravdepodobne symbolizuje 3 neviditeľné čierne dni mesiaca.

Lunica
Súvisí priamo s mesiacom, má tvar polmesiaca. Často bol na nej kríž - spojenie slnka a mesiaca (v ľudskej sfére muža a ženy). Táto kombinácia pôsobí ako ochrana proti chorobám.
- Šarmi -
09.02.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet