ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Klčovanie 2007/2008

Klčovanie 2007/2008

Klčovanie 2007/2008

Už dávno nebol na Prameni uverejnený článok z cyklu „Klčovanie“. Pre mňa je vrcholom sezóny 2007 vyrúbanie smrekov na Sasinkovej ulici. Rozhodol som sa, predstaviť vám túto udalosť. Keďže sa akcia prehupla aj do tohto roku, dal som klčovaniu obe čísla (´07, ´08).


Viac ako štvrťstoročie som sa z domu díval na urastené smreky (asi 7 alebo 8). Videl som ich od malička zo všetkých okien smerujúcich na východ. Zacláňali výhľadu na 12-poschoďák na sídlisku Lúka. Žijem na 1. poschodí a pred domom mám od 90-tych rokov garáže. Preto pohľad na tie stromy pôsobil vždy blahodárne (veď si len predstavte Hájovky v tej dobe – hromady detí, ktoré nedovolili vegetácii rozmáhať sa na stepnej pôde sídliska).
Jednoducho mal som ich rád a so znepokojením som počúval na zasadnutiach komisie ochrany životného prostredia o ohlasoch obyvateľov okolitých domov. Chceli ich vyrúbať lebo znečisťovali okolie, lebo by mohli spadnúť na ich nehnuteľnosti, lebo ... A nakoniec to dosiahli.
Keď som v jeden decembrový deň (2007) prišiel domov, začul som motorovú pílu. Uprel som zrak na ihličnany a tam na plošine dvaja páni vyrábali „1. máje“. Bolo mi jasné, že občania dosiahli svoje. Neskôr som sa na MsÚ dozvedel, že Štátna ochrana prírody tento čin odobrila. Vraj v mestách majú byť len smreky s obvodom do 40 cm. Čiže rubný vek bol obhájený aj takouto inštitúciou.
Za klčovanie 2007/2008 tento prípad považujem aj preto, lebo takto „oholené“ stromy zostali niekoľko dní, ba zdá sa mi, že aj niekoľko týždňov. Necitlivý prístup k mestskej zeleni nie je nič prekvapujúce v Novom Meste nad Váhom, ale toto! Keď sa už niekto rozhodol pre ich koniec, mal ho urobiť rýchlo. Oni si zaslúžili úctu a z nej plynúce zaobchádzanie. Nám, ktorí sme žili tak blízko nich, to určite spôsobilo nepríjemné pocity počas vianočného obdobia.

- Šarmi -
12.02.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet