ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Nežná konšpirácia Ducha

Nežná konšpirácia Ducha

Nežná konšpirácia Ducha

alebo Svätý Valentín - konšpirátor

alebo Nový svetový poriadok

a nový svetový neporiadok


Konšpirácia = spiknutie, komplot, tajná dohoda. Konšpiračná teória = domnienka o tajnom spiknutí nejakej skupiny proti ľudstvu. Pôvodný názov slova však naznačuje kon-spirit = sú-dušie, teda byť s niekým v jednom duchu.

Až do 11.9.2001 boli autori konšpiračných teórií terčom posmechu. Ale v tento deň stala sa konšpiračná teória hlavným ideovým východiskom pre vojnu proti terorizmu. Je to konšpiračná teória o spiknutí zlých a zakomplexovaných moslimov proti dobrým, demokratickým a slobodomilovným Američanom a vôbec proti ľuďom milujúcim slobodu. Vojna je vojna a ktokoľvek by protirečil Amerike a neuznával jej konšpiračnú teóriu, je považovaný sa spoluteroristu a nepriateľa. Hľadanie pravdy je zakázané a čoskoro bude tiež považované za teroristický čin. Nuž jednej konšpiračnej teórie sú plné médiá aj naše uši, my si povedzme o tej druhej. Pripusťme na chvíľku, že oná konšpiračná teória tlačená nám do kapustných hláv môže byť súčasťou inej, oveľa obludnejšej konšpirácie...

Nový svetový poriadok - New World Order (NWO) - nakreslený je na jednodolárovke. Na vrchu pyramídy oko, ktoré všetko vidí. To je svetovládna elita, ktorá má o všetkom prehľad, napríklad pomocou identifikačných čipov, počítačov, družíc aj Hubblovho teleskopu. Tomuto oku nič neunikne, nič sa pred ním neskryje. Je vševidúce. Základňu pyramídy tvoria masy robotníkov, ktorí pracujú na tých hore a plnia ich svetovládnu vôľu. Je to rozmanitosť, ktorá slúži jedinému záujmu, jedinému ústrednému cieľu - vôli elity. Stred pyramídy tvoria tí, ktorí udržujú robotníkov v poslušnosti a udeľujú im príkazy, sami poslúchajúc príkazy zhora. Sú to najatí žoldnieri - novinári či riaditelia podnikov, ktorí za svoju odmenu a podiel na moci vykonávajú špinavú prácu nad masami, aby si elita nezašpinila ruky.

NWO však funguje inak, než všetky doterajšie otrokárske režimy - snaží sa ľudí udržať v poslušnosti tak, že sami to chcú, že sami si to prajú. Ak by sa totiž NWO dokázal udržať bez násilia, jeho vláda by bola večná. Preto sa snaží vzbudzovať a podporovať v ľuďoch všetky nízke túžby a žiadosti - sexuálnu zvrátenosť, túžbu po pôžitkoch, honbu za peniazmi, honbu za popularitou, túžbu ovládať iných. Ľudia sami preto, že túžia voziť sa v pekných autách, navštevovať exotické krajiny a túžia bývať v prepychu, nútení sú prijať zamestnania a tak dobrovoľne nastúpiť nútené práce v prospech pyramídy moci. NWO tiež pestuje v ľuďoch neznášanlivosť, delí ľudí na skupiny bojujúce medzi sebou, rozvracia rodinu, vkliňuje manželskú neveru do manželskej lásky, oddeľuje deti od výchovy svojich rodičov, pretože sa drží hesla: Divide et impera - rozdeľuj a panuj.

A práve tu je kľúč k jeho porážke - ak sa ľudia dokážu zjednotiť, dôverovať si a spolupracovať, potom zistia, že im nemusí nikto vládnuť, že to dokážu sami a strasú jarmo svetovlády zo svojich pliec. Potom poznajú skutočný Poriadok sveta, ten najnovší aj ten najstarší, ktorý spočíva v Láske a Dobre a poznajú, že NWO bol obludný neporiadok, ktorý tu bol kvôli tomu, aby sme pochopili sami seba a aby sme sa naučili vzájomnosti, dôvere a spolupráci.......

Nežná konšpirácia Ducha - je pravý opak NWO. Nerozdeľuje ľudí na tak alebo inak veriacich, ani na ideologické skupiny, ale spája všetkých vo vzájomnom porozumení a v spolupráci. Nepodporuje v ľuďoch túžby nízke a závislosti telesné, ale podporuje túžby Ducha po Kráse, pomáha ľuďom objavovať v sebe prameň šťastia a samostatného pochopenia vecí a tým ich robí skutočne slobodnými. Je skutočnou kon-špiráciou v prapôvodnom slova zmysle, teda zjednotením duchov na základe zážitkového pochopenia toho, čo je to Láska, Jednota a Bytie. Nie je tajným spiknutím, ale úplne verejným a otvoreným hnutím. Veď Slnko sa nepotrebuje skrývať a tma pred ním ustúpi aj sama. Zatiaľ čo NWO disponuje obrovskou masmediálnou propagandistickou silou, nežná konšpirácia sa šíri len od ucha k uchu a od srdca k srdcu a zvíťazí nie silou a množstvom, ale svojou kvalitou a krásou. Podmaní si ľudí nie vojenskou čižmou, ale tým, že im ukáže ich krajšie a skutočné JA.

Svätý Valentín - konšpirátor - figliar, ktorý tajne a spiklenecky protizákonne zosobášil zamilovaný pár za cisára Klaudia za čo dostal trest smrti. Podľa jeho príkladu ani my sa nemáme báť robiť protizákonné veci, ak sú v súlade s Láskou. Oslávme dnes jeho sviatok tým, že sa zaľúbime do krajšieho JA blízkej osoby, že sa necháme Láskou obšťastniť, uzdraviť, že dovolíme Láske, aby nás zmenila v lepšieho človeka a že sa dokážeme bez hnevu, strachu či odporu pozrieť na svoju putá na nohách i na rukách, ktoré máme nasadené už od materskej škôlky a nasadil nám ich kto iný, než NWO - čestný protivník nášho krajšieho JA, s ktorým sme povolaní k čestnému súboju, aby sme zvíťazili nie my, ale naše krajšie JA v nás.

Škola života. Z pohľadu Nežnej konšpirácie NWO zdá sa byť len učebnou pomôckou v poznaní Seba samého a podstaty svojho Bytia. NWO - pre niektorých ľudí obludná nepremožiteľná príšera - drak Dinosaurus ničiaci všetko krásne a jemné a väzniaci princeznú ľudskej Duše, v skutočnosti je nevyhnutnou Cestou k poznaniu toho, kto SME, prečo SME tu a k pochopeniu podstaty Lásky a Dobra.

- Milan Rusko -
14.02.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet