ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Ponuka zamestnania

Ponuka zamestnania

TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá
prijme do pracovného pomeru elektrikára a vodoinštalatéra.


Kvalifikačné predpoklady - výučný list a prax 3 roky v požadovanom odbore. Elektrikár musí byť držiteľom osvedčenia podľa Vyhl. 718/2002 § 21 alebo 22. Základy práce s počítačom.

Uvítame, ak bude uchádzač držiteľom kuričského preukazu triedy č. IV alebo má zváračské skúšky. Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte na adresu:
TECHNOTUR s.r.o., Gen. M.R. Štefánika 380/45, 916 01 Stará Turá alebo osobne na sekretariát.

Termín doručenia žiadosti do 29.02.2008.
- redakcia -
15.02.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet