ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Symboly používané Slovanmi

Symboly používané Slovanmi

Symboly používané Slovanmi

Dokončenie prehľadu najčastejšie používaných symbolov u našich predkov:

... pentagram ...
... štvorec ...
... ruka ...


Pentagram
Päťcípa hviezda, ktorá symbolizovala elementárne sily v prírode i v človeku. Je to symbol človeka v jeho postave s roztiahnutými rukami a nohami. Jeho funkciou bola ochrana pred zlými silami.

Hexagram
Šesťcípa hviezda symbolizujúca ideu spojenia dvoch protikladov (2 proti sebe obrátené trojuholníky) ohňa a vody, neba a zeme, muža a ženy, ... O jeho význame sa dá povedať to isté ako o pentagrame.

Štvorec, obdĺžnik a kosoštvorec
Používali sa najčastejšie s vyznačenými uhlopriečkami alebo vpísaným krížom. Kosoštvorec má svoj magický význam - symbol matky Zeme a jej rodivej sily - od praveku. U Bielorusov sa používal štvorec na posvätenie domu. Štvorec a obdĺžnik často symbolizovali sväté (uctievané) pole.

Ruka
Má ďakovný a ochranný význam. Slúži na odvracanie zla lebo na vyliečenie choroby.

...
Zvláštne znamenie krížovitého tvaru, ktorého ramená (hranaté alebo zaoblené) sú navzájom prepletené v akomsi uzle. Ten predstavuje magické zviazanie škodlivých síl.
- Šarmi -
16.02.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet