ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Separovanie odpadov na Starej Turej

Separovanie odpadov na Starej Turej

Separovanie odpadov na Starej Turej

Mesto Stará Turá vďaka finančnej podpore Európskej únie vydalo veľmi pekné letáky týkajúce sa separovaného zberu na území samosprávy. Zdá sa, že toto mesto v oblasti separácie odpadov predbehlo i okresné Nové Mesto nad Váhom. Súčasťou informačných letákov je aj kalendár zberu separovaného odpadu na rok 2008. Materiály sú vytlačené na 100% recyklovanom papieri.


TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá (TS ST) žiadajú obyvateľov obytných domov, ktorí budú mať veľkoobjemný odpad (staré koberce, nábytky, kočíky ...), drobný stavebný odpad (bytové jadrá, loggiové steny, kachličky ...) alebo nebezpečný a iný odpad (chladničky, pračky, televízory ...), aby postupovali nasledovne:
  1. nikdy nevhadzovali takýto odpad do kontajnerov
  2. nahlásili takýto odpad na TS ST- tel. 776 32 15
  3. vykladali odpad ku kontajnerovým stanovištiam počas víkendu, najneskôr v pondelok do 6. 00 !!!
  4. občania si sami môžu takýto odpad priviezť do Strediska dotrieďovania odpadu - do areálu býv. tehelne – v pracovné dni od 6.30 – 13.30 hod.
Odpad, ktorý nahlásite a vyložíte v iný deň, TS ST nevyvezú a jeho pôvodcu bude pokutovať mestská polícia!
- Newsletter www.staratura.sk -
17.02.2008

Fotogaléria

Separovanie odpadov na Starej Turej


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet