ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Zápis budúcich prváčikov

Zápis budúcich prváčikov

Zápis budúcich prváčikov

Dňa 6. a 7.2. 2008 bolo zorganizované podujatie, na ktoré s očakávaním čakali deti, ktoré nastúpia v septembri 2008 do prvého ročníka ZŠ v Starej Turej.


Možno, niektorí s obavami, niektoré odvážnejšie prišli, aby pri zápise dokázali, že sú pripravení na tento vážny životný krok veľmi zodpovedne. Úlohy, ktoré im pripravili p.uč. na školské lavice plnili s nadšením a dôsledne, takže sme z nich mali veľkú radosť. Dúfajme, že im toto nadšenie a elán zostane a bude ich sprevádzať po celý školský život.

K zápisu prišlo 73 detí a z toho boli navrhnuté zatiaľ iba 4 odklady.

Ďakujeme rodičom a p.učiteľkám MŠ za prípravu detí do školy a dúfam, že polrok, ktorý zostáva do začiatku nového šk.roka, im pomôže ešte zdolať to, čo nestihli, a preto im prajeme v ich náročnej a zopovednej práci veľa úsilia a trpezlivosti. Dúfame, že šk.rok 2008/2009 bude pre nás všetkých radostným a hlavne, že sa splnia všetky očakávania rodičov, detí i učiteľov.
- Newsletter www.staratura.sk -
19.02.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet