ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Seminár o bytových domoch

Seminár o bytových domoch

Seminár o bytových domoch

Stará Turá – 20. februára sa uskutočnil seminár „Obnova bytových domov a možnosti financovania obnovy“, ktorý organizovala spoločnosť Technotur. Dvaja najväčší saroturiansky správcovia bytových domov (Technotur & SBDO) rozposlali pozvánku všetkým domovníkom, domovým dôverníkov a predsedom spoločenstiev. Do Domu kultúry Javorina prišlo asi 70 z nich.


Riaditeľ Technoturu najskôr predstavil zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. Ten prikazuje samosprávam vypracovanie tepelnej koncepcie do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tohto zákona. Na Starej Turej bol spracovávateľom Technotur (s.r.o. so stopercentným majetkovým podielom mesta), ktorý prevádzkuje tepelné zdroje. Následne boli odprezentované ciele novovzniknutého dokumentu.
Pán riaditeľ predstavil stratégiu, ktorú si toto mesto dalo. Rozhodlo sa pre zrekonštruovanie jednej centrálnej plynovej kotolne. V jednotlivých domoch budú systém dopĺňať kombinované odovzdávacie stanice (viď obr. KOS). Konečnú rekonštrukciu zavŕši výmena 4-trubkových rozvodov za 2-trubkové. Nakoniec bolo občanom vysvetlené, prečo sa upustilo od projektu 3 K. Ten počítal s tepelným zdrojom na drevoštiepku – jeho rentabilita nebola zaujímavá a produkcia CO2 predpokladala vyššiu koncentráciu ako plynové zariadenie.
Po Technoture predstavil svoje skúsenosti predstaviteľ spoločnosti obnova SK. Prítomným dal praktické rady ako systematicky postupovať pri obnove bytového domu. Upozornil majiteľov bytov, že zatepleniu sa nevyhnú. Donúti ich legislatíva i ekonomická situácia. Z hľadiska časového odporučil čo najskoršiu realizáciu, lebo stále bude stúpať cena materiálu i práce (čím skôr, tým lacnejšie).
Po odborných prednáškach predstavili prítomným možnosti prefinancovania týchto zámerov 4 banky. Išlo o Instrobanku, Slovenskú Sporiteľňu, Dexiu a VÚB. Zástupcovia bytových domov sa dozvedeli maximálne výšky úverov, splatnosť i informácie o možnostiach zabezpečenia úverov. Na záver finančnej časti semináru bola odprezentovaná ponuka poistení poisťovne Kooperatíva.
Úplnym záverom bolo predstavenie diaľkového odpočítavania spotreby tepla, ktorú prezentovala firma SENSUS Metering systém. Potom vznikol priestor na diskusiu.

- ďalšie foto a info na www.saratura.sk

- redakcia -
22.02.2008

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet