ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Idoly

Idoly

Idoly

Idoly sú výrazným prejavom pohanského kultu. Predstavujú personifikovanú podobu božstiev a démonov. Naši predkovia ich zhotovovali z dreva, kameňa a kovu. Stretávame sa s nimi na obetiskách, v chrámoch i domácnostiach.


Príkladom dreveného idolu bola obrovitá socha Svantovíta v Arkone. Mala dvoje prsia a dva chrbáty, štyri hlavy, s ktorých dve pozerali dopredu a dve dozadu. V pravej ruke držala kovový roh s vínom. Odev predstavovala suknica siahajúca až k holeným kostiam.
Socha retranského božstva Redigasta bola zlatá a spočívala na purpurovom podloží. Socha Peruna v Kyjeve bola drevená, ale mala striebornú hlavu a zlaté fúzy. Jasmundský Černohlav (Tiarnaglofi) mal strieborné iba fúzy.
O kamennom idole božstva máme informáciu z Novgorodu. Kamenný Perun držal v ruke kresadlo v podobe blesku. Údaj je však z kroniky z roku 1581, preto nemusí byť spoľahlivý.
Slovanské idoly sa dajú v podstate rozdeliť na dve skupiny:
* veľké figúry (drevené a kamenné + kov) slúžiace verejnému kultu
* malé figúry (drevené, kovové, kostené, parohové) určené pre súkromný kult alebo zobrazujúce bôžikov nižšieho rádu a démonov

- Šarmi -
23.02.2008

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet