ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Ďalší úspešný ročník!

Ďalší úspešný ročník!

Ďalší úspešný ročník!

Na 8. ročník nohejbalového turnaja O pohár primátorky mesta si prišlo v sobotu 16. februára do telocvične ZŠ na Hurbanovej ulici zašportovať 10 nohejbalových družstiev. Turnaj otvoril zástupca primátora Mgr. Tomeš a riaditeľka ZŠ Mgr. Chmurová, hlavným organizátorom bol učiteľ a poslanec MsZ Stará Turá Mgr. Michalec.


Turnaj „neprofesionálov" mal doteraz vždy vynikajúcu úroveň, aj tohtoročné semifinálové a finálové boje nezaostali za tradíciou - zo semifinálových súbojov Sevotech-Haidelberg a ZŠ I.- SBDO I. vzišli finalisti: Sevotech a SBDO. Víťazom, ktorý sa bude rok pýšiť putovným pohárom, sa stalo družstvo SBDO I., druhí skončili nohejbalisti Sevotechu, tretí Haidelbergu a štvrtí bojovníci ZŠ I.
Ale vo svojej podstate zvíťazili všetci, zvíťazili túžbou po ušľachtilom pohybe a zdravom súperení. A k úspechu podujatia určite prispelo aj to spoločenské - záver pri chutnej kapustnici už tradične v „prevedení" Anky a Dušana Haverových. Všetkým zúčastneným družstvám i organizátorom určite patrí poďakovanie!
- Newsletter www.staratura.sk -
26.02.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet