ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Úspešný seminár o bývaní

Úspešný seminár o bývaní

Úspešný seminár o bývaní

Včera sa v Mestskom kultúrnom stredisku Nového Mesta nad Váhom konal Bytový dom ´08 – seminár pre domovníkov, domových dôverníkov a predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov. Novomestské stretnutie organizovala spoločnosť centrumbývania.info s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Eres a.s.


Motívom semináru bolo priblíženie problematiky týkajúcej sa jednotlivých zúčastnených strán, ktoré sa stretávajú pri fungovaní bytového domu. Ide o samotných majiteľov bytov, správcu bytového domu, finančné zdroje, realizátorov a dodávateľov. Bol pozvaný zástupca každej z nich.
Zástupca správcovskej spoločnosti porozprával prítomným o nových trendoch správy bytových domov. Hlavnou víziou spoločnosti Eres je „kontrola a voľnosť“. Preto bola odporúčaná mandátna forma správy spoločenstiev vlastníkov bytov. Popísal prístup tohto súkromného správcu a referencie z trenčianskeho kraja.
Od odborníka Eresu na tepelné rozvody a vyregulovanie sa zástupcovia majiteľov bytov dozvedeli o vhodných riešeniach tejto problematiky. Vyregulovanie tepelnej sústavy a namontovanie meračov tepla na radiátory je jedna z prvých investícií, ktoré znižujú náklady na bývanie. Takýmto šetrením vzniká rezerva, ktorá sa dá použiť na ďalšie investičné akcie.
O zateplení prišiel poinformovať dodávateľ zateplovacích systémov Baumit. Predstavil širokú škálu materiálov a spôsobov revitalizácie plášťa bytového domu. Tak ako u jeho predrečníkoch, po prezentácii sa rozpútala živá diskusia.
Posledným prezentujúcim bol predstaviteľ Slovenskej sporiteľne. Ako zaujímavú možnosť predstavil dotáciu na zateplenie, o ktorú sa dalo žiadať v januári a februári 2008. V súčasnosti sú už tieto zdroje vyčerpané a preto bola táto téma nahradená témou komerčných úverov.
Na seminári sa zúčastnilo do 70 zástupcov majiteľov bytových domov. Množstvo ich otázok svedčalo o úspechu tohto podujatia. Ďalším cieľom projektu Bytový dom ´08 bude druhá časť venovaná tepelnej koncepcii mesta, problematike renovácie striech a komplexnej bytovej obnove.

- redakcia -
29.02.2008

Fotogaléria

Úspešný seminár o bývaní


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet