ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Vyhlásenie Iniciatívy Inakosť k podmienkam KDH pre podporu Ivety Radičovej ako prezidentskej kandidátky

Vyhlásenie Iniciatívy Inakosť k podmienkam KDH pre podporu Ivety Radičovej ako prezidentskej kandidátky

Vyhlásenie Iniciatívy Inakosť k podmienkam KDH pre podporu Ivety Radičovej ako prezidentskej kandidátky

Podľa medializovaného stanoviska KDH, táto politická strana podmieňuje svoju podporu Ivety Radičovej ako kandidátky v prezidentských voľbách požiadavkou podpory tradičnej rodiny založenej na manželstve muža a ženy. Podstatou tejto požiadavky je, podľa Iniciatívy Inakosť, snaha zamedziť prijatiu zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia, pretože v prípade vyjadrenia podpory prijatiu takéhoto zákona pred voľbami, KDH hrozí stiahnutím svojej podpory kandidatúre Ivety Radičovej na prezidentku SR.


Iniciatíva Inakosť vyjadruje nad takýmto postupom KDH znepokojenie. Namietame proti tomu, aby ľudské práva gejov a lesieb vrátane práv dvojíc na dôstojný život v zákonom uznanom životnom partnerstve boli predmetom dohôd a obchodov politikov bez našej účasti a v rozpore s našimi právami a potrebami, ktoré žiadnym spôsobom neohrozujú ani neobmedzujú inštitút manželstva ani ochranu rodiny.

Gejovia a lesby sú rovnoprávnymi občanmi tohto štátu a prezident Slovenskej republiky je aj našim prezidentom. Vyzývame preto Ivetu Radičovú, aby už teraz preukázala, že chce byť prezidentkou všetkých občanov Slovenskej republiky a aby nepristúpila na prijatie takých podmienok, ktoré jej to neumožnia.

Zároveň Ivetu Radičovú vyzývame na jasné formulovanie svojho postoja vo vzťahu k právam menšín, vrátane práva na plnohodnotný a dôstojný život párov rovnakého pohlavia v zákonom upravenom životnom partnerstve.

V Bratislave 04. marca 2008
- tlačová správa -
07.03.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet