ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Naše kultové predmety

Naše kultové predmety

Naše kultové predmety

Medzi kultové predmety našich predkov patrili posvätné zbrane, výstroje, zástavky, uzdy, sedlá atď. ukladané v chrámoch ako atribúty alebo insígnie príslušného božstva.


V 6. až 7. storočí sa objavujú záhadné hlinené predmety kotúčovitého alebo bochníkovitého tvaru (v Rusku mali názov "chlebcy" - viď. obr. k článku). Hrali nepochybne určitú úlohu v magických praktikách, pravdepodobne mali zaistiť dostatok (nadbytok) chleba. Ukrajinské nálezy sú väčšinou hrubo formované, naproti tomu české chlebce sú sformované precíznejšie a majú na sebe napr. motív kríža v kruhu.
Ďalším typom kultových predmetov boli nádoby slúžiace na tieto účely. Stávalo sa, že mali dno prederavené, takže iné než magické využitie je vylúčené. Niektoré nádoby boli aj pekne zdobené maľbami či vpichovanou technikou.
Figúrky zvierat sa používali v magických obradoch. Išlo hlavne o kone, kravy, ovce a svine. Mágiou za pomoci týchto figúrok sa malo zaistiť rozmnožovanie, prípadne aj hojnosť produktov z týchto zvierat (mlieko, syr a pod.).

- Šarmi -
09.03.2008

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet