ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Nový viceprimátor

Nový viceprimátor

Nový viceprimátor

Dnes na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva bol odvolaný zástupca primátora Nového Mesta nad Váhom. Na jeho miesto poslanci jednohlasne zvolili dlhoročnú členku miestneho zastupiteľstva.


Po 12-ročnom pôsobení vo vedení mesta sa PhDr. Alexander Koreň rozhodol opustiť miesto zástupcu primátora, pričom stratil aj členstvo v mestskej rade. Dôvodom bolo jeho pracovné vyťaženie v novej funkcii. Vláda SR ho totiž menovala na post podpredsedu Štátnych hmotných rezerv SR. Túto funkciu zastáva od 11. 2. 2008.

Po odvolaní PhDr. A. Koreňa, prebehla tajným hlasovaním voľba nového člena rady. Na svoje uvoľnené miesto bol opätovne zvolený. Program schôdze pokračoval voľbou nového zástupcu primátora.

Na základe návrhu Ing. Jozefa Trstenského poslanci jednohlasne zvolili Ing. Vieru Vienerovú, členku HZDS-ĽS. Nová viceprimátorka sa vo svojom príhovore zaviazala vykonávať funkciu odborne, čestne a zodpovedne.

- Michaela Beňová -
13.03.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet