ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Vzácna návšteva na radnici

Vzácna návšteva na radnici

Vzácna návšteva na radnici

Stará Turá - V desiatom týždni navštívil naše mesto veľvyslanec Srbskej republiky J. E. Branko Prokič. Na prijatí v mestskom úrade sa obidve strany aj za prítomnosti vedenia ZSŠE vzájomne informovali o možnostiach rozšírenia spolupráce medzi našimi štátmi, na srbskej strane predovšetkým v oblastiach s početnou skupinou Slovákov.


Málokto vie, že šiesti študenti prvého ročníka ZSŠE v Starej Turej sú práve zo slovenskej komunity zo Starej Padovy a záujem obidvoch strán je , aby sa počet študentov v budúcnosti zvýšil.

Predmetom jednania boli i možnosti vzájomnej spolupráce obidvoch miest, čo veľvyslanec Srbska uvítal - pokiaľ bude obojstranný záujem, spolupráca sa môže realizovať aj na úrovni vzájomnej partnerskej dohody.

- Newsletter www.staratura.sk -
17.03.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet