ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Voda a jej svetový deň

Voda a jej svetový deň

Voda a jej svetový deň

Na Slovensku sme zvyknutí na kvalitnú pitnú vodu. Máme ju prevažne z podzemných vôd. Väčšie zásoby ako Slováci majú v Európe len Rakúšania. Pripomeňme si teda nenahraditeľnosť tejto životodarnej tekutiny a chráňme jej kvalitu pre ďalšie generácie.


História Svetového dňa vody sa začala na 47. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v novembri 1992 v brazílskom meste Rio de Janeiro, keď bola prijatá rezolúcia č. 47/194, ktorou bol 22. marec určený za Svetový deň vody, a to počnúc rokom 1993.
VZ OSN vtedy vyzvalo štáty, aby tento deň venovali konkrétnym aktivitám, ktoré podporia informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody - napríklad organizovaním konferencií, okrúhlych stolov, seminárov a výstav zameraných na ochranu tejto tekutiny a jej zdrojov a uplatňovanie odporúčaní Agendy 21. - Akčný program UNCED - na Konferencii OSN k životnému prostrediu a rozvoju z júna 1992 v Riu de Janeiro.
K zvýrazneniu významu vody prostredníctvom vyhlásenia svetového dňa prišlo vo chvíli, keď vyvrcholilo znehodnocovanie viacerých vodných tokov. Voda ako neodmysliteľná súčasť života pokrýva 71 percent zemského povrchu a je najrozšírenejšou chemickou látkou na Zemi.

Obr. k článku - modré značky označujú zdroje pitnej vody, červené označujú zdroje, ktorých voda nespĺňa požiadavky pre pitnú vodu.
- redakcia -
22.03.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet