ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Práce na mnešickej infotabuli finišujú

Práce na mnešickej infotabuli finišujú

Práce na mnešickej infotabuli finišujú

Prinášame vám text, ktorý bude na mnešickej infotabuli. V súčasnosti je na svete už aj jeho ruská i anglická verzia. Po preklade do nemčiny budú podklady putovať k výrobcovi a do konca augusta by mala stáť na mieste. BONUS – pod článkom je galéria fotografií použitých na tabuli.


Historické fakty o mestskej časti Mnešice.

Mestská časť Mnešice bola v minulosti samostatnou obcou. Prvá známa písomná zmienka pochádza z roku 1398. Podľa urbára roku 1522 boli Mnešice ľudnatou obcou. Obyvatelia sa prevažne zaoberali poľnohospodárstvom, zamestnanie sa nezmenilo ani po roku 1918. V roku 1949 bola obec pričlenená k Novému Mestu nad Váhom.

Historické názvy obce: 1938 Menes, 1773 Missicze, 1920 Mnešice

Kaštieľ v Mnešiciach
   
Pôvodne ranobarokový objekt postavený v 2. polovici 17. storočia sa nachádzal v severnej časti mesta. Prestavaný bol v 18. storočí (posledná adaptácia v 20. storočí). Bola to dvojpodlažná, trojkrídlová budova. Hlavná sála bola členená pilastrami a bohatou neskorobarokovou štukovou ornamentikou na pilastroch a šambránach okien. Dnes zostali iba zvyšky múru, ktorý obkolesoval objekt a malebný parčík so vzácnymi drevinami.

Sídlisko zo staršej doby kamennej
   
Nachádza sa v bývalej mnešickej teheľni. Archeologické výskumy tu prebiehali v r. 1960 až 1962. V roku 1966 sa konal výskum za účelom pripravenia lokality pre návštevu účastníkov medzinárodného archeologického kongresu. Nálezy clactonských nástrojov opočloveka zaraďujú toto sídlisko medzi najstaršie na Slovensku. V mladších vrstvách sa nachádzajú pamiatky moustierske zo stredného paleolitu a szeletské i gravettské nástroje z mladšieho paleolitu. Našlo sa tu aj žiarové pohrebisko z ml. doby bronzovej, hrobové nálezisko z doby veľkomoravskej, eneolitské sídlisko s kanelovanou keramikou. Nálezy svedčia o tom, že ľudia žili na území Nového Mesta nad Váhom už pred 240 000 rokmi.

Tento projekt sa uskutoční vďaka podpore firmy BAUMIT.


- redakcia -
25.07.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet