ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Začnime viac recyklovať!

Začnime viac recyklovať!

Začnime viac recyklovať!

Ak nezmeníme svoje doterajšie návyky Európska únia predpokladá do roku 2020 zvýšenie produkcie odpadu o 25 %. Na Slovensku sa stále veľa skládkuje a málo recykluje. Je to spôsobené aj tým, že skládkovanie je stále najlacnejším spôsobom.


Príkladom toho ako by to malo vyzerať je obec Palárikovo. Bez veľkých finančných investícii sa miestnej samospráve podarilo za 6 rokov znížiť produkciu odpadov o 72%. Je to preto, lebo 100 % občanov separuje.
Palárikovo spolupracuje aj s okolitými obcami, čo významne šetrí peniaze samosprávam mikroregiónu. Po cenné rady prichádzajú nielen slovenskí starostovia a primátori, ale aj predstavitelia miest a obcí z Českej republiky, Maďarska, Grécka či Veľkej Británie.
Starosta dáva veľký dôraz na neustálu komunikáciu s obyvateľmi, lebo motiváciu na takýto prístup treba neustále podporovať. Toto sú jeho slová: „Pokiaľ je osveta na chvíľku utlmená, ľudia opäť spohodlnejú a opäť väčšie množstvo odpadu dávajú do kuka nádob, čo je samozrejme pre nás nežiaduca vec.“
- Zdroj Rádiožurnál Slovenského rozhlasu -
02.04.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet