ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > O Slovanoch úplne inak

O Slovanoch úplne inak

O Slovanoch úplne inak

Keď lord Evans objavil na Kréte písmo, ešte netušil ako dlho bude táto záhada nerozlúštená. Ani za päťdesiat rokov sa nepodarilo toto písmo rozlúštiť. V medzivojnovom období určila Američanka A. F. Koberová, že písmo je pravobežné a slabičné. No neboli známe zvukové hodnoty znakov. Prideliť im ju sa podujal po druhej svetovej vojne Michael Ventris. Na mriežke podobnej krížovke dosadzoval k spoluhláskam samohlásky do slabík tak dlho, až texty podľa nich čítané, zneli pravdepodobne. Bola to práca úmorná a trvala mu tri roky. V roku 1952 za podpory Chadwicka vyhlásil, že nápisovým jazykom je stará a archaická, ale predsa len gréčtina. Ohlasy boli ako u každej teórie za i proti.
V druhej polovici dvadsiateho storočia sa púšťa do lúštenia písma Antonín Horák. Po dvadsiatich rokoch práce mu vychádza revolučná kniha: ,, O Slovanech úplně jinak“ s podtitulom ,,co nebylo o Slovaneh dosud známo“.


Tam kde iní hľadali jazyk starogrécky, etruský či mínojský on objavil staroslovančinu. Jeho teória zahŕňa rozšírenie Slovanov do celého sveta ako pôvodné biele obyvateľstvo. Všade však podľa Horáka boli zotročení. Podľa mňa týmto nepriamo podporuje teóriu Velesovej knihy, v ktorej sa opisujú tie isté miesta pôsobenia Slovanov ako Horák dokazuje vo svojej knihe. Avšak Velesova kniha píše spomienky, kde všade Slovania boli porazení a osud zajatcov z radov Slovanov ďalej nespomína a nevie o nich. Naproti tomu v knihe O Slovanech úplně jinak, vychádza autor z vykopávok a dokladá práve osud porazených a zotročených Slovanov. Vysvetľuje presne svoje objavy ako aj odkiaľ vychádzal pri svojej teórii.

Je to pohľad na pravek úplne iný ako sme boli doteraz zvyknutí a nasilu naučení. Nakoľko si mnohí práve na tom, čo sa z povinnosti naučili, vybudovali kariéru, tak toto dielo neuznávajú. Možno bude dlho trvať kým sa svet dozvie skutočnú pravdu o Slovanoch. Pán Horák sa však už u mnohých zapísal ako jeden z najvýznamnejších slavistov. Jeho dielo nesmie ostať zabudnuté, aj o to sa pokúšam v tomto článku. To, že sa jeho kniha rozpredala a zatiaľ neviem, že by sa chystala dotlač, nesmie toto dielo uvrhnúť do zabudnutia.Zdroj: Weblog Slovenská pospolitosť

- Svetozár Piešťanský -
07.04.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet