ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > XI. FESTIVAL ANIČKY JURKOVIČOVEJ

XI. FESTIVAL ANIČKY JURKOVIČOVEJ

XI. FESTIVAL ANIČKY JURKOVIČOVEJ

Zajtra sa začne 11-ty ročník Festivalu Aničky Jurkovičovej, ktorý sa bude konať od 13. do 16. apríla 2008 v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom.
Festival sa koná na počesť jednej z prvých divadelných ochotníckych herečiek na Slovensku Aničky Jurkovičovej.


Doterajší laureáti festivalu:

I.FAJ – 1998:
DS A pri Kultúrnom. a spoločenskom stredisku v Prievidzi

II.FAJ – 1999:
Slovenské pohronské javisko Levice pri Mestskom osvetovom stredisku v Leviciach a ZO ZDOS

III.FAJ – 2000:
Divadlo G pri MsKS a ZO ZDOS pri Gymnáziu v Trebišove

IV.FAJ – 2001:
DS Hviezdoslav pri Mest. kult. centre Spišská Nová Ves

V.FAJ - 2002:
Celkom malé divadlo pri Slov. pohronskom javisku a MsKS v Leviciach

VI.FAJ – 2003:
Divadlo na hambálku Malacky

VII.FAJ – 2004:
DS Terra Wag Šaľa

VIII.FAJ – 2005:
SDOS – DSD Javorina pri MsKS v Novom Meste nad Váhom

IX.FAJ – 2006:
KIS Kysáč - Srbsko

X.FAJ – 2007:
Trenčianske hradné divadlo
- redakcia -
12.04.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet