ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Obnova hradu Beckov

Obnova hradu Beckov

Obnova hradu Beckov

Ak sa obci Beckov podarí získať nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z fondov nórskeho finančného mechanizmu, bude môcť do roku 2012 zrekonštruovať svoj hrad. K projektu a žiadosti musí dodať výsledky užšej súťaže verejného obstarávania dodávateľa prác. Predpokladaná hodnota diela je viac ako 222 miliónov Sk.


Prihlášky do súťaže záujemcovia doručili do 11. 4. 2008. Žiadosť o finančný príspevok na realizácie stavebnej pamiatkovej obnovy hradu Beckov musí samospráva odovzdať v máji. Získané prostriedky budú použité na geotechnickú sanáciu skalných masívov v podzákladí hradných murív, statické zabezpečenie a sanácia hradných murív a pamiatková obnova hradu Beckov v štýle torzálnej architektúry.
Prvá časť zákazky sa týka realizácie stavby "Infraštruktúra k hradnému komplexu" najmä v rozsahu technickej infraštruktúry, súvisiaca s prevádzkou rekonštruovaných objektov hradného komplexu - riešenie kyvadlovej dopravy, prípojka vody a kanalizácie k hradu, parkovacie plochy pre osobné motorové vozidlá a autobusy v obci, prístrešok pre cestujúcich a iná vhodná objektová sústava k hradnému komplexu podľa projektovej dokumentácie. Predpokladaná hodnota 1. časti zákazky bez DPH je 35.000.000,- SKK.
Druhá časť zákazky sa týka realizácie stavby "Obnova hradu Beckov - Horný hrad" najmä v rozsahu rekonštrukcie objektu Západného paláca - pre využitie už jestvujúcich interiérových priestorov (a vytvorenie nových) pre potreby prevádzky kaviarne s terasou, vínotéky, hygienické zariadenia pre všetkých návštevníkov aj mimo prevádzky, konzervácia pamiatkovo chránených artefaktov a statická sanácia, ďalej exteriérový osobný výťah pre potreby vyššie spomínanej prevádzky v priestoroch Delovej bašty, realizácia opatrení zabezpečujúcich bezpečný pohyb návštevníkov po celom areáli - zábradlia, schodiská, lávky, osvetlenie vytipovanej trasy chodníka pre návštevníkov, objekt Severného paláca - západné krídlo - zastrešenie, konzervácia pamiatkovo chránených artefaktov, sprístupnenie prízemia a poschodia, statická sanácia, objekt Severného paláca - východné krídlo - sprístupnenie, konzervácia pamiatkovo chránených artefaktov, statická sanácia, nádvorie a jeho západná hradba - úprava povrchu nádvoria na využívanie, rekonštrukcia ochodze, konzervácia pamiatkovo chránených artefaktov, statická sanácia. Predpokladaná hodnota 2. časti zákazky bez DPH je 98.000.000,- SKK.
Tretia časť zákazky "Obnova hradu Beckov - Dolný hrad" sa týka najmä v rozsahu vybudovania objektu hygienického zázemia v areáli Dolného hradu - novostavba, súvisiace inžinierske siete len na území hradného komplexu, realizácia opatrení zabezpečujúcich bezpečný pohyb návštevníkov po celom areáli - zábradlia, schodiská, lávky, osvetlenie vytipovanej trasy chodníka pre návštevníkov, konzervácia pamiatkovo chránených artefaktov, statická sanácia najmä hradných múrov, výstavba objektu predajne lístkov - novostavba v dolnej časti barbakánu. Predpokladaná hodnota 3. časti zákazky bez DPH je 54.000.000,- SKK.
- redakcia -
24.04.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet