ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Staroturianky strieborné

Staroturianky strieborné

Staroturianky strieborné

V Starej Turej sa 25.-27.4.2008 uskutočnil z poverenia Slovenskej basketbalovej asociácie prvý z dvoch finálových turnajov Majstrovstiev Slovenska a to v kategórii mladších mini roč. nar. 1997 a ml.


Turnaj, ktorý sa konal pod záštitou primátorky Starej Turej Ing. Anny Halinárovej, mal na túto vekovú kategóriu veľmi dobrú športovú úroveň a účastníci sa zhodli, že bol zorganizovaný na vysokej úrovni a tiež vyzdvihli spoločenskú stránku turnaja.
Celkovo sa odohralo 15 stretnutí a víťazom sa stalo družstvo UMB Banská Bystrica, ktorá vo finále porazilo Starú Turú 59:48 /30:30/. Na treťom mieste skončila Abovia Košice, štvrtá Viktória Košice, piaty Strojár Malacky a na poslednom mieste ZŠ Zvolen. Na záverečnom ceremoniály sa zúčastnil osobne prezident SBA Mgr. Rudolf Petrovský, predseda Združenia ženských basketbalových klubov SBA Ing. Miloš Drgoň, zástupca primátorky Mgr. Ján Tomeš a ďalší hostia.
Zisk strieborných medailí z tohto vrcholného turnaja je veľkým úspechom staroturianskej omladiny. V prvej najlepšej päťke turnaja boli vyhodnotené hneď dve hráčky Starej Turej Talčíková Katarína a Martinčičová Radka a v druhej päťke Haluzová Miroslava.
O tento úspech sa zaslúžili na foto zľava hore: Vedúca družstva S. Redajová, S. Košarišťanová, N. Mozoláková, Z. Papuláková, D. Málková, K. Talčíková, asistentka trénera K. Šustíková, tréner M. Šustík. Dole: T. Machajdíková, M. Michalcová, S. Majtásová, D. Kučerová, A. Redajová, K. Rzavská, A. Moravčíková. V popredí R. Martinčičová a M. Haluzová.

- Newsletter www.staratura.sk -
29.04.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet