ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Veľká predpoveď indiánov Hopi pre svet

Veľká predpoveď indiánov Hopi pre svet

Veľká predpoveď indiánov Hopi pre svet

To, čo príde, nazývajú bieli ľudia Apokalypsa, ale Indiáni to volajú Očista."


Rada indiánskych staršinou už roky varuje Ameriku a svet. Nik ich však zatiaľ nepočúva. Ide o predpovede mystického kmeňa Indiánov Hopi. Vízie ich šamanov sú zaznamenané na kamenných tabuliach, ktoré im pred tisícročiami darovali ich kozmickí učitelia, Kačini. Tabule pred bielymi ukryl Indián Hopi z klanu Medveďa, Tawakwaptiwa, ešte kým v roku 1960 nezomrel.

Šokovaní vedci
Keď k Indiánom Hopi prišli vedci, aby preskúmali vek kamenných tabúľ, čakalo ich prekvapenie. Indiáni im dali kúsky z tabúľ a vedci preskúmali kresby, urobené rastlinnými farbami. Na ich veľké prekvapenie sa ukázalo, že tabule majú najmenej 10 tisíc rokov, ale možnože až 50 tisíc rokov. Znamená to, že Indiáni Hopi už dávno vedeli o veciach, ktoré sa už udiali, aj o tých, ktoré prichádzajú.

Od roku 1950 sa každoročne koná Zhromaždenie bieleho mieru, kde niektorí Indiáni majú právo po anglicky všetkým povedať,o čom hovorí Veľká predpoveď. Robia to preto, aby sa svet konečne spamätal. Na jednom zhromaždení vystúpil Thomas Benyaka, ktorého slová boli zapísané a odovzdané svetu, aby "všetci, ktorí majú oči na pozeranie a uši na počutie" pochopili, že ľudstvo stojí na rázcestí. Kým sa však dostaneme k súčasnosti a predpovedi Tretieho otrasu, musíme pochopiť, prečo je ľudstvo v takom stave. Indiáni Hopi to vedia.

Zákony veľkého ducha
História sveta sa podľa ich poznania delí na cykly. Najskôr bolo obdobie kameňa, potom rastlín. Teraz sa končí obdobie zvierat a po ňom príde čas človeka. Až potom budú môcť ľudia rozvinúť mohutné sily svetla a duše. Na počiatku súčasného cyklu zostúpil na Zem Veľký duch a zhromaždil všetkých ľudí na jednom mieste, na ostrove, ktorý je teraz pod vodou. Rozdelil ľudstvo na štyri rasy a prikázal im rozísť sa na štyri svetové strany. Každej dal iné prvotné učenie.

Predpovedal, že nadíde čas, keď sa štyri rasy znova zídu, vymenia si získané poznanie a vtedy nastane čas mieru a výstavby veľkej civilizácie. Sľúbil, že vo vhodnom čase každej zo štyroch rás daruje dve kamenné tabule so zákonmi a predpoveďami. Vystríhal ich však, aby žiadna z tabúľ nikdy nespadla na zem a nerozbila sa, lebo vtedy nadídu zlé časy pre svet.

Štyri živly - štyri rasy
A tak bolo ľudstvo rozdelené na štyri rasy a každá rasa sa stala strážcom jedného živlu. Veľký duch vyslal červenú na východ a dal jej na starosť živel zeme. Indiáni preto poznajú tajomstvo pestovania rastlín tak liečivých, ako aj tých, ktoré slúžia ako potrava.

Rasu žltú vyslal na juh a urobil ju strážcom vzduchu. Pozná teda tajomstvá neba, dýchania a poznania o tom, ako sa duchovne vyvíjať.

Na západ vyslal rasu čiernu a dal jej vládu nad vodou, najsilnejším zo živlov.

Rasa biela, strážca ohňa, sa vydala na sever. Thomas Benyaka povedal: "Keď sa bieli pozrú do samého stredu vecí, ktoré stvorili, nájdu v nich oheň - je v žiarovkách, autách, lietadlách i vo vlaku. Oheň pohlcuje a pohybuje sa. Preto biele sestry a bieli bratia putujú po celej planéte, a preto sa ich pomocou znova všetci zídeme a znova vytvoríme jednu veľkú rodinu...

Veľký duch, tak ako sľúbil, dal každej rase dve kamenné tabule. Tie, ktoré patrili červeným, sú v rezervácii Indiánov Hopi v Arizone, tabule rasy čiernej prechováva kmeň Kukuyu na vrchole Mount Kenya. Kamenné tabule žltej rasy sú uchovávané v Tibete. Strážcami tradícií bielych sú, ako tvrdia Indiáni Hopi, švajčiarski horali. Nevieme však, kde sú kamenné tabule bielej rasy, pretože zabudla na prvotné učenie Veľkého ducha, a z toho pochádza celé nešťastie. Možnože sú schované v Arche zmluvy...

Bieli zabudli na poznanie
Veľký duch naučil všetky štyri rasy tajnému stisku rúk, ktorým sa ľudia mali privítať, ked'sa znova stretnú. Keď však Indiáni Hopi prišli k Španielom a napriahli voči nim ruky, aby ich stisli tajným stiskom, Španieli im do natiahnutých rúk vložili zrkadielka...

Celou Amerikou sa rozšírila správa, že bieli zabudli prvotné posvätné poznanie, a preto bude ľudstvo trpieť. Kmene sa začali stretávať a zamýšľať, ako prežiť. Jedným zo spôsobov bolo pripomenúť bielym posvätné zákony. Pretože ak sa všetky štyri farby Zeme nezídu spolu, ako hovorí Veľká predpoveď, Veľký duch vezme Zem do svojich rúk a zatrasie ňou.

Bieli však Indiánov nepočúvali. Nedali im žiadne práva, zabrali ich zem a uzavreli ich do červených rezervácií - ten príbeh dobre poznáme. Potom zotročili čiernu rasu. Pomaly sa začal blížiť čas opísaný vo Veľkej predpovedi.

Chrobáky na stužkách
Indiánski šamani začali vyhľadávať znamenia, ktoré mali zvestovať prvý veľký otras:"Bieli začnú budovať čierne stuhy, po ktorých sa bude pohybovať červy. Keď zbadáme červy pohybujúce sa po čiernych stuhách, bude to znamenie prichádzajúceho Prvého otrasu Zeme. Bude taký náhly, že červ bude strasený zo zeme do vzduchu a bude krúžiť okolo sveta. Za ním sa bude ťahať pás špiny a nakoniec celé nebo pokryjú pásy špiny. Svet bude trpieť novými, čoraz komplikovanejšími chorobami.

Prvý model Forda (červ) sa vydal na cestu (čierne stuhy) v roku 1908. Rada starších už vedela, že sa blíži Prvý otras - prvá svetová vojna. Vtedy po prvý raz boli použité lietadlá - tak sa červ pohol do neba. V predpovedi zaznamenanej na tabuliach Indiánov Hopi stojí, že po Prvom veľkom otrase sa ľudstvo bude chcieť spojiť, aby nastolilo mier. A naozaj. Zakrátko Indiáni počuli, že má vzniknúť Liga národov v San Franciscu. Rada starších všetkých kmeňov sa stretla a v roku 1920 poslali list prezidentovi W. Wilsonovi s otázkou, či predstavitelia Indiánov môžu vstúpiť do Ligy. Na list nikdy nedostali odpoveď... A tak sa nepodarilo uzavrieť kruh živlov. V Lige bol sever - bieli, západ - čierni, juh žltí. Ale nebol tam východ červení.

Vražedné znamenie
Rada starších so smútkom očakávala znamenia predpovedajúce Druhý otras. Vedeli, čo to bude. Okolo sveta vznikne pavučina, pomocou ktorej budú ľudia spolu hovoriť (telefonická sieť). Na východe sa objaví obrátený a presunutý znak života (svastika), a prinesie len smrť. Príde spolu s vychádzajúcim slnkom zo západu (symbol Japonska).

Tieto dva znaky sú vytesané na kamennej tabuli skrytej v Arizone. Keď Rada starších uzrela dve zástavy, vedela, že Druhý otras prichádza - bola to druhá svetová vojna. V predpovediach sa hovorí, že najhorším produktom Strážcov ohňa (bielych) je "tekvica prachu". Spadne z neba na ľudí, prinesie smrť a zem nebude desaťročia rodiť. Indiáni Hopi vedeli o možnosti konštrukcie atómovej bomby už v roku 1920 a chceli o nej hovoriť v Lige národov, ale nik ich nechcel vypočuť. Neskôr Rada starších chcela hovoriť s prezidentom Rooseveltom o "tekvici prachu", prosiť, aby ju nepoužil, pretože následky bude strašné a nasledujúci Druhý otras bude ničivý. Ako vieme, nik nepočúval.

V očakávaní pozvania
Keď Rada starších videla následky použitia "tekvice prachu ", vedela, že znova dôjde k pokusu o nastolenie mieru vo svete, tentoraz na východe.

"Ľudia troch rás sa stretnú na ostrove v špeciálne postavenom Dome." Keď vznikala Organizácia spojených národov so sídlom špeciálne postaveným na Manhattane, vo veľkej a ligotavej budove, Indiáni sa znova pokúsili zapojiť do kruhu živlov. A pretože predtým napísali list, na ktorý nedostali odpoveď, tentoraz sa rozhodli prísť osobne. Štyri dni čakali na odpoveď. Reprezentanti národov sa rozhodli vpustiť ich a vypočuť, ale Spojené štáty, ktoré mali právo veta, sa postavili proti tomu... Červení odišli spred dverí OSN a kruh živlov opäť nebol uzavretý.

Thomas Benyaka na Zhromaždení bieleho mieru takto skončil svoj príbeh: "Mnohí sa pýtajú, či možno zmeniť strašnú budúcnosť. Odpoveď je jedna, áno. Predpovede ukazujú len možnosti, čo sa stane, čo príde, ak... Stále ešte môžeme zabrániť príchodu Tretieho otrasu. Šanca je neveľká, ako hovoria šamani, ale existuje.

To, čo príde, nazývajú bieli ľudia Apokalypsa, ale Indiáni to volajú Očista."


Znamenia Tretieho otrasu
O týchto znameniach sa hovorilo na Zhromaždení bieleho mieru v roku 1950 a 1960. Vtedy boli predpovede nepochopiteľné, dnes však každý vidí, čo predstavujú: "Nadídu časy, keď sa žena zmení v muža. Ľudia nájdu odtlačok, ktorý nás tvorí (DNK). A oni ho poroztínajú. Ľudia budú tvoriť nové zvieratá, ktoré nikdy neexistovali, a budú si myslieť, že je to pre naše dobro. Bude to tak vyzerať, ale až naši vnuci a pravnuci budú v dôsledku toho trpieť.

Nadídu časy, keď orol vyletí vysoko do neba a dostane sa až na Mesiac. V tom čase bude veľa súkmeňovcov spať, čo znamená, že zabudnú na prvotné poznanie. Zaspia zimným spánkom. Keď orol pristane na Mesiaci, objaví sa svetlo nového dňa. Začne sa jarný odmäk." (Americká kozmická loď pristála v roku 1969 na Mesiaci a vyslala správu: Orol pristál)

Keď Inuiti počuli tieto slová, podelili sa s inými kmeňmi o svoju starú predpoveď: že keď sa tieto slová objavia, do červeného ľudu vstúpi nová sila a všetko bude možné. Sedem dní po pristátí na Mesiaci bol v Kongrese USA predstavený Akt náboženskej slobody Indiánov. Prezident Carter ho podpísal v roku 1978. Bezprostredným znamením bude dom na nebi, v ktorom sa nastálo usídlia ľudia (môže ísť o MIR, ale aj o teraz budovanú stanicu ALFA, hoci, ako vieme, existovala predpoveď hovoriaca o páde "domu na nebesiach", po ktorom dôjde k určitým udalostiam...).

Odkiaľ toto všetko Indiáni Hopi vzali? Nastal už čas Tretieho otrasu? Kde sú pramene hlbokého poznania tajomstiev vesmíru a bytia Indiánov Hopi?

zdroj:Tajomstvá našej planéty
- -
02.05.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet