ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2004 > > Môžeme si za to sami?

Môžeme si za to sami?

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - Už viac ako rok monitorujem (ne)aktivitu poslancov na zasadaniach mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom. Za ten čas som sa presvedčil, že ich rozhodnutia sú v mnohom nekvalitné (napr. „nariadenie o psoch“, ktoré skončilo až na prokuratúre – písali sme o ňom minulý rok) a nie vždy smerujú k úžitku všetkých občanov a tohto regiónu. Naposledy ma o tom presvedčili 16. decembra, keď ako volení zástupcovia občanov nedovolili práve občanovi! vyjadriť názor na svojom rokovaní.


Uvedomil som si, že nebude na škodu, ak si prácu samosprávy budeme pripomínať viac a častejšie o nej diskutovať aj na stránkach novín. Priznajme si totiž úprimne, že občianske povedomie väčšiny Novomešťanov (a strán, ktoré nemajú parlamentné zastúpenie) končí navonok pri debatách v krčme, alebo v hlúčikoch na námestí. Kým na rokovania MsZ budú chodiť iba štyria – piati občania, poslanci sa budú správať určite rovnako a status quo pretrvá. Nuž milí priatelia, ak nám záleží, aby sme boli informovaní o dianí v meste, ukážme nami voleným zástupcom, že sme tu.

Dnes chcem upozorniť na spomínaný 16. december. Ako memento. Neskôr na povinnosť informovania verejnosti samosprávou, na spôsob vydávania mestského časopisu, rozpočet, eurofondy...Oceňujem prístup redakcie Kopaničiar expres, že vytvorila priestor pre túto aktivitu.

- Ľubomír Pagáč -
03.01.2004

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet