ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2008 > > Strážca a člen stráže prírody

Strážca a člen stráže prírody

Strážca a člen stráže prírody

Pri svojich prechádzkach našou prírodou sa v niektorom z našich veľkoplošne chránených utemí môžete stretnúť s ľuďmi v uniformách označenými logom týchto území a odznakom štátnej ochrany prírody alebo stráže prírody.


Títo ľudia sú strážcovia a členovia stráže prírody. Pretože dobre poznajú zverené územie môžu Vám poskytnúť:
  • miestopisné informácie, informácie o prírode a o dôvode potreby jej ochrany
  • odporučia Vám turistické trasy a miesta pre rôzne športové aktivity
  • sprievodcovskú službu
  • prvú pomoc a radu pri riešení problémov
Ak teda niečo potrebujete, neváhajte ich osloviť!

Strážca je zamestnanec Štátnej ochrany prírody SR. Jeho povinnosťou je kontrolovať dianie v zverenom území (CHKO, NP). Dozerá na to, aby návštevníci chráneného územia dodržiavali platné predpisy, monitoruje výskyt vzácnych druhov rastlín a živočíchov a vykonáva opatrenia na ich ochranu. Stará sa o značenie chráneného územia. Spolupracuje s obecnými úradmi, štátnou správou, Policajným zborom SR, vlastníkmi a správcami pozemkov. Jeho veľmi dôležitou prácou je environmentálna výchova.
Člen stráže prírody je veľmi dôležitý spolupracovník strážcu., ktorému nie je ľahostajný stav prírody a v rámci svojho voľna jej chce pomôcť. Vykonáva takú istú činnosť ako strážca, ale jeho hlavná činnosť sa zameriava na kontrolu dodržiavania platných predpisov návštevníkmi a na environmentálnu výchovu v teréne.
Strážca aj člen stráže prírody majú oblečenú uniformu zelenej farby. Na ľavom rukáve uniformy nosí strážca nášivku s logom chráneného územia. Člen stráže prírody má okrem znaku chráneného územia na uniforme aj nápis „Stráž prírody“. Preukazuje sa služobným odznakom, ktorý má viditeľne umiestnený na uniforme a na požiadanie služobným preukazom. Preukaz nesme vydať z ruky a nie je povinný oznámiť svoje meno.
Strážca aj člen stráže prírody sú tí, ktorí Vám vždy a všade ochotne poradia, porozprávajú o ochrane prírody a v prípade núdze pomôžu. Svojou spoluprácou sa snaža zachovať pre Vás a pre Vaše deti jedinečnosť slovenskej prírody.
- Asociácia strážcov chránených území Slovenska -
18.05.2008

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet